Інформація про автора

МОНОЛАТІЙ, Іван, доктор політичних наук, професор кафедри політології факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ). Тематика наукових досліджень: міжетнічна взає¬модія, політична участь етнічних акторів, етнічна історія, краєзнавство., Україна