Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Igor Tsependa, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 2. Andriy Zagorodnyuk, Precarpathian National University, Ukraine

Editorial Board

 1. Ron Roach, East Tennessee State University, United States
 2. Anna Sajdak, Jagiellonian University, Poland
 3. Ihor Hurak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 4. Olga Kulchytska, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 5. Jacek Reginia-Zacharski, University of Lodz, Poland
 6. Olena Budnyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 7. Arkadiusz Adamczyk, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 8. Yuliia Biletska, Karabuk University, Turkey
 9. Liudmyla Chekalenko, Diplomatic Academy of Ukraine, Ukraine
 10. Olena Dymchenko, Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
 11. Paulina Filip, University of Rzeszow, Poland
 12. Marcela Gburova, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovakia
 13. Inna Irtyshcheva, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine
 14. Anatolii Kruhlashov, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 15. Iryna Khlivna, University of Educational Management of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
 16. Oleh Kuzmyn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 17. Kákai László, University of Pecs, Hungary
 18. Zdzisław Mach, Jagiellonian University, Poland
 19. Ihor Mykhalskyi, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine
 20. Hrihorii Perepelytsia, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 21. Paweł Starosta, University of Lodz, Poland
 22. Yaroslav Ušiak, Matej Bel University, Slovakia
 23. Olha Zhuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 24. Timea Drinóczi, University of Pecs, Hungary
 25. Myroslava Lendel, Uzhhorod National University, Ukraine
 26. Mykola Doroshko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 27. Zofia Wysokińska, University of Lodz, Poland
 28. Sergiy Makcymenko, Institute of Psychology of G.S. Kostyuka NAPN of Ukraine, Ukraine
 29. Pavlo Grytcenko, Institute for the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine, Ukraine
 30. Iryna Kononenko, University of Warsaw, Poland
 31. Gennadiy Sirenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 32. Rostislav Andrievskij, Russian Academy of Sciences, Russia
 33. Volodymyr Lytovchenko, V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine, Ukraine
 34. Edwin Makarewicz, University of Technology and Life Sciences, Poland
 35. Georgii Malashkevich, National Academy of Sciences of Belarus, Belarus
 36. Valeriy Mykhailenko, Bukovyna State University of Finance and Economics, Ukraine
 37. Ivan Myronyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 38. Stepan Novosyadly, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 39. Lyubomyr Nykyruy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 40. Bohdan Ostafiychuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 41. Volodymyr Lushchak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 42. Petro Krul, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 43. Mykola Kugutiak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 44. Oleksii Kulyk, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
 45. Sergiy Kurta, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 46. Svyatoslav Kyyak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 47. Mykola Lazarovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 48. Piotr Łebkowski, «AGH» University of Science and Technology, Poland
 49. Andriy Levytsky, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 50. Oleh Ostapovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 51. Vasyl Parpan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 52. Tetyana Zavgorodnya, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 53. Larysa Zahrai, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 54. Valentyna Yakubiv, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 55. Myron Vovk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 56. Volodymyr Velukochyy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 57. Valentyna Vasylyeva, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 58. Bogdan Tymkiv, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 59. Iryna Tkachuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 60. Zofia Szarota, Pedagogical University of Cracow, Poland
 61. Mykhailo Stankevych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 62. Oleksandr Shyjchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine; University of Technology and Life Sciences, Poland
 63. Stanislav Sannikov, Botanical Garden, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Russia
 64. Yaroslav Salij, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 65. Leonid Rudnytzky, La Salle University, USA
 66. Svitlana Rudenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 67. Olexandr Reyеnt, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 68. Andrii Pylypenko, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
 69. Mykola Kozlenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 70. Stefan Kozak, Warsaw University, Poland
 71. Ihor Kozak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine; The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 72. Yuriy Chornobaj, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 73. Myron Cherepanyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 74. Ivan Budzulyak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 75. Roman Bobryk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 76. Orest Artemovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 77. Ivan Blagun, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 78. Ivan Balanyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 79. Wojciech J. Cynarski, Rzeszów University, Poland
 80. Petro Filevych, Precarpathian National University, Ukraine
 81. Volodymyr Pylypiv, Precarpathian National University, Ukraine
 82. Anatolij Pliczko, Cracow University of Technology, Poland
 83. Roman Zatorsky, Precarpathian National University, Ukraine
 84. Lubomyr Petryshyn, AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland; Precarpathian National University, Ukraine
 85. Mykhailo Osypchuk, Precarpathian National University, Ukraine
 86. Oleh Nykyforchyn, Precarpathian National University, Ukraine
 87. Oleh Lopushansky, Rzeszów University, Poland
 88. Jan Duda, «AGH» University of Science and Technology, Poland
 89. Dmytro Freik, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 90. Pavlo Fris, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 91. Tetyana Kotyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,
 92. Jerzy Kosiewicz, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
 93. Rostyslav Kosarevych, Karpenko Physical-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 94. Georgiy Korobeynikov, National University of Physical Education and Sport, Ukraine
 95. Vitaliy Kononenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 96. Igor Kogut, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 97. Nadiya Kobetska, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 98. Ivan Klymychyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 99. Mikołaj Karpiński, University of Bielsko-Biala, Poland
 100. Stepan Horob, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 101. Ivan Grygorchak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 102. Vasyl Greshchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 103. Igor Goian, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 104. Ivan Gasyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 105. Sergii Sharyn, Precarpathian National University, Ukraine
 106. Serge Ivashkovych, University Lille 1, France


ISSN: 2413-2349