Editorial Team

Editor-in-Chief

 1. Igor Tsependa, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 2. Andriy Zagorodnyuk, Precarpathian National University, Ukraine

Editorial Board

 1. Halyna Mykhailyshyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 2. Anton Lisnik, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
 3. Olga Dziabenko, University of Deusto, Spain
 4. Maria Yarosh, University of Deusto, Spain
 5. Marios Papaevripidou, University of Cyprus, Cyprus
 6. Nicoletta Xenofontos, University of Cyprus, Cyprus
 7. Olesia Smolinska, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyy, Ukraine
 8. Piotr Mazur, The State School of Higher Education in Chelm, Poland
 9. Olga Bigun, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 10. Ron Roach, East Tennessee State University, United States
 11. Anna Sajdak-Burska, Jagiellonian University in Krakow, Poland
 12. Ihor Hurak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 13. Olga Kulchytska, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 14. Jacek Reginia-Zacharski, University of Lodz, Poland
 15. David Gracon, Eastern Illinois University, United States
 16. Olena Budnyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 17. Arkadiusz Adamczyk, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 18. Yuliia Biletska, Karabuk University, Turkey
 19. Liudmyla Chekalenko, Diplomatic Academy of Ukraine, Ukraine
 20. Olena Dymchenko, Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
 21. Paulina Filip, University of Rzeszow, Poland
 22. Marcela Gburova, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovakia
 23. Inna Irtyshcheva, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine
 24. Anatolii Kruhlashov, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 25. Iryna Khlivna, University of Educational Management of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine
 26. Oleh Kuzmyn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 27. Kákai László, University of Pecs, Hungary
 28. Zdzisław Mach, Jagiellonian University, Poland
 29. Ihor Mykhalskyi, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine
 30. Hrihorii Perepelytsia, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 31. Paweł Starosta, University of Lodz, Poland
 32. Yaroslav Ušiak, Matej Bel University, Slovakia
 33. Olha Zhuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 34. Timea Drinóczi, University of Pecs, Hungary
 35. Myroslava Lendel, Uzhhorod National University, Ukraine
 36. Mykola Doroshko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 37. Zofia Wysokińska, University of Lodz, Poland
 38. Sergiy Makcymenko, Institute of Psychology of G.S. Kostyuka NAPN of Ukraine, Ukraine
 39. Pavlo Grytcenko, Institute for the Ukrainian Language of the NAS of Ukraine, Ukraine
 40. Iryna Kononenko, University of Warsaw, Poland
 41. Gennadiy Sirenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 42. Rostislav Andrievskij, Russian Academy of Sciences, Russia
 43. Volodymyr Lytovchenko, V. Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine, Ukraine
 44. Edwin Makarewicz, University of Technology and Life Sciences, Poland
 45. Georgii Malashkevich, National Academy of Sciences of Belarus, Belarus
 46. Ivan Myronyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 47. Stepan Novosyadly, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 48. Lyubomyr Nykyruy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 49. Bohdan Ostafiychuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 50. Volodymyr Lushchak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 51. Petro Krul, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 52. Mykola Kugutiak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 53. Oleksii Kulyk, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
 54. Sergiy Kurta, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 55. Svyatoslav Kyyak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 56. Mykola Lazarovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 57. Piotr Łebkowski, «AGH» University of Science and Technology, Poland
 58. Andriy Levytsky, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
 59. Oleh Ostapovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 60. Vasyl Parpan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 61. Tetyana Zavgorodnya, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 62. Larysa Zahrai, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 63. Valentyna Yakubiv, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 64. Myron Vovk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 65. Volodymyr Velukochyy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 66. Valentyna Vasylyeva, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 67. Bogdan Tymkiv, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 68. Iryna Tkachuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 69. Zofia Szarota, Pedagogical University of Cracow, Poland
 70. Oleksandr Shyjchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine; University of Technology and Life Sciences, Poland
 71. Stanislav Sannikov, Botanical Garden, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Russia
 72. Yaroslav Salij, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 73. Leonid Rudnytzky, La Salle University, USA
 74. Svitlana Rudenko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
 75. Olexandr Reyеnt, Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 76. Andrii Pylypenko, Ukrainian National Academy of Sciences, Ukraine
 77. Mykola Kozlenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 78. Stefan Kozak, Warsaw University, Poland
 79. Ihor Kozak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine; The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
 80. Yuriy Chornobaj, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 81. Myron Cherepanyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 82. Ivan Budzulyak, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 83. Roman Bobryk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 84. Orest Artemovych, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 85. Ivan Blagun, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 86. Ivan Balanyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 87. Wojciech J. Cynarski, Rzeszów University, Poland
 88. Petro Filevych, Precarpathian National University, Ukraine
 89. Volodymyr Pylypiv, Precarpathian National University, Ukraine
 90. Anatolij Pliczko, Cracow University of Technology, Poland
 91. Roman Zatorsky, Precarpathian National University, Ukraine
 92. Lubomyr Petryshyn, AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland; Precarpathian National University, Ukraine
 93. Mykhailo Osypchuk, Precarpathian National University, Ukraine
 94. Oleh Nykyforchyn, Precarpathian National University, Ukraine
 95. Oleh Lopushansky, Rzeszów University, Poland
 96. Jan Duda, «AGH» University of Science and Technology, Poland
 97. Pavlo Fris, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 98. Tetyana Kotyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,
 99. Jerzy Kosiewicz, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
 100. Rostyslav Kosarevych, Karpenko Physical-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
 101. Georgiy Korobeynikov, National University of Physical Education and Sport, Ukraine
 102. Vitaliy Kononenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 103. Igor Kogut, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 104. Nadiya Kobetska, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 105. Ivan Klymychyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 106. Mikołaj Karpiński, University of Bielsko-Biala, Poland
 107. Stepan Horob, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 108. Ivan Grygorchak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 109. Vasyl Greshchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 110. Igor Goian, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 111. Ivan Gasyuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
 112. Sergii Sharyn, Precarpathian National University, Ukraine
 113. Serge Ivashkovych, University Lille 1, France


ISSN: 2413-2349