References

 

[1]      World Bank. Good Practices for Financial Consumer Protection, Washington DC, 2012. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/583191468246041829/Good-practices-for-financial-consumer-protection

[2]      Uczciwość kupiecka podstawą wolnego rynku - wystąpienie Prezesa UOKiK Adama Jassera. UOKiK, (2015). Available at: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11410 (in Polish)

[3]      Kopaczyńska-Pieczniak K. Zasada uczciwości kupieckiej jako zasada prawa handlowego. Studia Iuridica Lublinensia, 25 (1) (2016), 161-179. (in Polish)

[4]      Safjan M. (red.) System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, T. 1. Wydawnictwo C. H. Beck sp. z o.o., Warszawa, 2012. (in Polish)

[5]      Gawlik Z., Gajda J. Podstawy Prawa Cywilnego. Zobowiązania. Część Ogólna. Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2003. (in Polish)

[6]      Safjan M. Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji). Państwo i Prawo, 11 (1990), 51-53. (in Polish)

[7]      Żurawik A. Klauzula generalna dobrych obyczajów: ujęcie teoretyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71 (1) (2009), 35-51. (in Polish)

[8]      Sokal P. Czyn nieuczciwej konkurencji a dobre obyczaje. Monitor Prawniczy, 24/2011. (in Polish)

[9]      Szpunar A. Nadużycie prawa podmiotowego. In: Prace Komisji Prawniczej, Nr 2. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1947. (in Polish)

[10]   Baumbach A., Hefermehl W. Wettbewerbsrecht. C. H. Beck, München, 1996. (in German)

 

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.