References

 

[1]      Huberskyi L. Kulturni vymiry rozvytku tsyvilizatsii na rubezhi stolit: problemy vyznachennia. In:. Huberskyi L.V., Andrushchenko V.P., Mykhalchenko M.I. Kultura. Ideolohiia. Osobystist: Metodoloho-svitohliadnyi analiz. Znannia Ukrainy, Kyiv, 2002.

[2]      Pyrih R.Ya. Shchedri try chverti viku profesora Yaroslava Kalakury. Arkhivy Ukrainy, 5 (281) (2012), 228-234.

[3]      Tsependa I., Fedorchak P. Pochatok tvorchoho shliakhu. Yaroslav Stepanovych Kalakura: bibliohrafichnyi dovidnyk. VPTs Kyivskyi universytet, Kyiv, 2012, 31-32.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.