Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Safyanyuk, Zoryana, Ukrainian Catholic University, 17, Il. Sventsitskoho Str., Lviv, 79011, Ukraine
Sas, Natalia, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, 2, Ostrogradsky Str., Poltava, 36000, Ukraine.
Sehin, M. Ya., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semak, O.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semaniuk, Uliana, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semchyshyn, Halyna
Semenchuk, A.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Semenog, Olena, Sumy A. S. Makarenko State Pedagogical University
Semenov, Oleksandr, Lesya Ukrainka East European National University, Prosp. Voli 13, Lutsk, 43025, Ukraine.
Semenova, Natalia, Lesya Ukrainka East European National University, Prosp. Voli 13, Lutsk, 43025, Ukraine.
Shaturma, Vira, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Shevchuk, M. O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Shmihel, Halyna, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Shuvar, B.A., Lviv Polytechnic National University
Shykerynets, Vasyliy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Shyyko, L.O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Sichka, M. Y., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Siredzhuk, O. T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Slonovska, Olha, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Slyvka, Larysa, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Smochin, O.M., Ion Creanga State Pedagogical University
Smolinska, Olesia, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyy
Smoliuk, Artem, Lesya Ukrainka Eastern European National University
Smyrnova, Iryna, Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Sokolova, Tatsiana, Brest State University named after A.S. Pushkin
Soliuk, M.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Stakhiv, Maria, Ivan Franko National University of Lviv, 1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine
Stakhiv, Maria, Ivan Franko National University of Lviv
Stępnik, Andrzej, The Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Strilbytska, Olha, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Sydoriv, Sergiy, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

    


ISSN: 2413-2349