ANALYSIS OF MODELS OF DIFFUSION PROCESSES OF INNOVATIONS ON FINANCIAL MARKETS

S.I. BLAHUN

Abstract


We consider the process of diffusion of innovation. We prove that modeling innovation diffusion process is dependent on time, based on the binary representation. The basic models for the study of diffusion processes innovation are analyzed. The basic weaknesses and differences are presented.

References


Azarenkova H. M. Finansovi innovatsii: napriamky zastosuvannia ta dosvid vprovadzhennia / H. M. Azarenkova // Stan i problemy transformatsii finansiv ta ekonomiky rehioniv u perekhidnyi period : zb. nauk. pr. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Chernivtsi : Bukrek, 2005. – Ch. 1. – S. 6-8.

Boer Piter. Ocenka stoimosti tehnologij problemy biznesa i finansov v mire issledovanij i razrabotok [Tekst] / Piter Boer. – ZAO «Olimp-Biznes», M.: 2007. – 448 s.

Karpenko H. V. Finansovi innovatsii: pytannia teorii ta mozhlyvosti vprovadzhennia v ekonomiku krainy / H. V. Karpenko, A. P. Dankevych // Finansy Ukrainy. – 2008. – # 9. – S. 49-53.

Kucher T. L. Innovatsiini finansovi instrumenty: teoretychni zasady protsesu utvorennia [Tekst] / T. L. Kucher, V. S. Svirskyi // Innovatsiina ekonomika. – 2012. – # 8 [34]. – S. 248-251.

Rodzhers E. Dyfuziia innovatsii [Tekst] / E. Rodzhers. – Kyievo-Mohylianska akademiia, K.: 2009. – 591 s.

Shumpeter Y. A. Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Tekst] / Y. A. Shumpeter. – KMAb, K. : 2011. – 242 s.


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника