STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF UKRAINE ECONOMY DEVELOPMENT IN INDUSTRIAL DIMENSION

A. KHODZHAIAN

Abstract


General trends of structural transformations in Ukraine’s economy are analyzed, methodical approaches over dynamics of structural changes and comparative analysis of the national economy structure are generalized.

References


«Zvedeni natsionalʹni rakhunky za I kvartal 2016 roku», Derzhstat Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

«Obsyah realizovanoyi promyslovoyi produktsiyi (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti u 2010-2015 rokakh», Derzhstat Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

«Valovyy vnutrishniy produkt vyrobnychym metodom ta valova dodana vartistʹ za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti», Derzhstat Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Insight Report The Global Competitiveness Report 2015–2016 [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_ Report_2015-2016.pdf

«Diyalʹnistʹ pidpryyemstv sfery nefinansovykh posluh u I kvartali 2016 roku» Ekspres-vypusk Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Kaplynsky R. Raspostranenye polozhytelʹnoho vlyyanyya hlobalyzatsyy. Kakye vyvody mozhno sdelatʹ na osnovanyy analyza tsepochky dobavlenyya stoymosty? Per. s anhl.: Predprynt WP/2002/03.– M.: HU VSHÉ, 2002.– 68 s. [in Russian]

«Tovarna struktura zovnishnʹoyi torhivli Ukrayiny za 2015 rik», Derzhstat Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника