MODELING THE INTERACTION OF THE GENERAL INTEGRATED INDICATORS OF THE RESULTS OF REGIONAL DEVELOPMENT

N. M. BOGDAN

Abstract


In the article the complex of integral indicators characterizing all aspects of the state and dynamics of the development of the regional socioeconomic system is investigated and their calculation by regions of Ukraine is carried out. The integral indicator of coherence of economic interests of subjects of regional economy as a generalizing resultant integral indicator of the effectiveness of regional development is proposed. The economic-mathematical simulation was carried out, which resulted in the correlation of the proposed indicator with the three main indicators of the effectiveness of regional development.


References


Savkіv U. S. Іntegralna otsіnka stalogo rozvitku regіonu / U. S. Savkіv // BіznesІnform. – 2012. – № 1. – S. 45-49. [in Ukrainian]

Dertishnikova Ye.N. Kompleksnaya otsenka sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regiona / Ye.N. Dertishnikova // Problemy razvitiya territorii. – 2011. – № 1 (53). – S. 25-35. [in Russian]

Ofіtsіyniy sayt Derzhkomstatu Ukraїni [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html [in Ukrainian]

Nakaz vіd 29 zhovtnya 2013 roku N 1277 «Pro zatverdzhennya Metodichnikh rekomendatsіy shchodo rozrakhunku rіvnya ekonomіchnoї bezpeki Ukraїni». [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm [in Ukrainian]

Dacyshyn M. The Investment Attractiveness of Ukraine’s Regions / M. Dacyshyn // Doing Business with Ukraine. Global Market Briefings. – Kogan Page, London. – 2002. – r. 321-331.

Nakaz Mіnіsterstva ekonomіki Ukraїni vіd 17.07.2006 r. № 245 [Yelektronniy resurs] // «Pro zatverdzhennya Metodiki otsіnyuvannya roboti tsentralnikh і mіstsevikh organіv vikonavchoї vladi shchodo zaluchennya іnvestitsіy, zdіysnennya zakhodіv z polіpshennya іnvestitsіynogo klіmatu u vіdpovіdnikh galuzyakh ekonomіki ta regіonakh і vіdpovіdnoї formi zvіtu» [Yelektronniy resurs] – Rezhim dostupu : www.me.gov.ua/control/uk/.../article?art_id. [in Ukrainian]


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника