ESTIMATION OF STRATEGIC POTENTIAL FOR TOURISTM RESOURCES DEVELOPMENT

I. M. PYSAREVSKYI, I. V. PYSAREVA

Abstract


The article investigates the current state of tourism resources development, the strategic potential of tourism resources was estimated by taxonomic analysis, levels of tourism resources development in the regions was determined.


References


Plyuta V. Sravnitelnyiy mnogomernyiy analiz v ekonomicheskih issledovaniyah. Metodyi taksonomii i faktornogo analiza./ V. Plyuta // - M.: Statistika. - 1980. - 151 s.[in Russian]

Kuzminchuk N.V. Metodicheskiy podhod k otsenke effektivnosti deyatelnosti banka metodom taksonomicheskogo analiza / N.V. Kuzminchuk, D.G. Dolya //Biznesinform. - 2009. - #6. - S. 66-69.[ in Russian]

Kaplan, R. S. Organizatsiya, orientirovannaya na strategiyu. Kak v novoy biznes–srede preuspevayut organizatsii, primenyayuschie sbalansirovannuyu sistemu pokazateley; per. s angl. [Tekst] / R. S. Kaplan, D. P. Norton. – M. : ZAO «Olimp–Biznes», 2004. – 416 s. [ in Russian]

Maczola V.I. Rekreacijno-tury`sty`chny`j kompleks Ukrayiny` / V.I.Maczola. L`viv: - Insty`tut regional`ny`x doslidzhen` NANU, 1997. : - 259 s.[in Ukraine]

Nacional`na dopovid` pro stan navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha v Ukrayini u 2015 roci. – K. : Centr ekologichnoyi osvity` ta informaciyi, 2015. – 350 s. [in Ukraine]

Zakon Ukrayiny` “Pro pry`rodno-zapovidny`j fond Ukrayiny`” # 2465-12/ Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR), 1992, N 34 [Elektronny`j resurs] Rezhy`m dostupu: http:// www.uazakon.com - zakonodavchi j normaty`vni akty` Ukrayiny`.[in Ukraine]

Polozhennya pro rekreacijnu diyal`nist` u mezhax tery`torij ta ob'yektiv pry`rodno-zapovidnogo fondu Ukrayiny` [Elektronny`j resurs] : nakaz Ministerstva oxorony` navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha Ukrayiny` vid 22 chervnya 2009 # 330. – Rezhy`m dostupu : http://www.uapravo.net/akty/administracija-osnovni/akt5dlxd6j.htm [in Ukraine]

Mel`ny`k I. G. Osnovy` rekreacijnoyi geografiyi : navch. posibny`k / I. G. Mel`ny`k. – Lugans`k : Virtual`na real`nist`, 2008. – 174 s. [in Ukraine]

Stafijchuk V.I. Rekrealogiya. Navchal`ny`j posibny`k / V.I. Stafijchuk – K.: Al`terpres, 2006. – 264 s.; kartosxemy` 15. [in Ukraine]

Oficijny`j sajt Derzhavnogo upravlinnya staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukraine]

Gerasy`mchuk Z. V. Regional`na polity`ka rozvy`tku rekreacijnoyi sfery`: mexanizmy` formuvannya ta realizaciyi: monografiya / Z.V. Gerasy`mchuk, M.V. Glyadina – Lucz`k: Nadsty`r‘ya, 2006. – 161s. [in Ukraine]


Full Text: PDF (Українська)
9 :: 2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника