Author Details

KRASNOKUTSKA, Yu.V., O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника