Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах

V. O. Kotsyubynsky, A. B. Hrubiak, V. V. Moklyak, L. V. Mokhnatska

Анотація


В роботі приведено результати електрохімічних досліджень нанодисперсного оксиду заліза, синтезованого цитратним золь-гель методом у водному електроліті (3,5М КОН) за допомогою трьохелектродної комірки. За допомогою методу циклічної вольтамперометрії було визначено ступінь оборотності електрохімічних процесів, що відбуваються при заряд/розряду на електроді. Проведено гальваностатичне тестування в режимі заряд/розряду трьохелектродної комірки з робочим електродом на основі синтезованого матеріалу, які дозволили оцінити величину питомої ємності розряду оксиду заліза.

Ключові слова: Нанодисперний оксид заліза, трьохелектродна комірка, питома ємність розряду, кулонівська ефективність, кристалічна структура.


Посилання


S. Shivakumara, T. R. Penki, N. Munichandraiah. ECS Electrochemistry Letters 2(7), 60 (2013).

B. J. Lokhande, R. C. Ambare, R. S. Mane, S. R. Bharadwaj. Current Applied Physics 13(6), 985 (2013).

X. Zhao, C. Johnston, P. S. Grant. J. Mater. Chem. 19 (46), 8755 (2009).

M. Zhu, Y. Wang, D. Meng, Q. Xingzhang, D. Guowang. J. Phys. Chem. C. 116(30), 16276 (2012).

V. O. Kotsyubyns'kyy, V.V. Moklyak, A.B.Hrub"yak, Nanostrukturnoe materyalovedenye 1, 3 (2013).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.