Дослідження впливу електричного поля на плавлення октадекану

S. G. Orlovskaya, F. F. Karimova, M. S. Shkoropado

Анотація


Розроблено нову методику вивчення кінетики плавлення частинки октадекану. Розроблено фізико-математичну модель теплообміну краплі з оточуючим середовищем. Розрахункові значення часу плавлення добре узгоджуються з експериментальними даними. Досліджено вплив електростатичного поля на кінетику плавлення парафіну. Встановлено, що в присутності поля напруженістю 82 кВ/м час плавлення збільшується майже удвічі. До того ж спостерігається обертання твердого ядра у розплаві, що є проявом ефекту Квінке. Вивчено еволюцію форми краплі впродовж фазового перетворення. Доведено, що спочатку витягнута частинка поблизу точки плавлення приймає майже сферичну форму, а потім знову витягується під дією сили тяжіння. Цей факт пояснюється немонотонною температурною залежністю коефіцієнту поверхневого натягу, та свідчить про наявність проміжного стану – так званої ротаційної фази. Таким чином, доведена можливість керування процесом плавлення за допомогою електричного поля. Ключові слова: октадекан, крапля, тепломасообмін, швидкість плавлення, електричне поле.

Ключові слова: октадекан, крапля, тепломасообмін, швидкість плавлення, електричне поле.

Посилання


Y. Zhang, Z. Chen, Q.Wang, Q. Wu, Experimental Thermal and Fluid Science 6(2),196 (1993).

C. Velez, M. Khayet, J.M. Ortiz de Zarate, Appl. Energy 143, 383 (2015).

R.W. Powell, A.R. Challoner, Wm.F. Seyer, Ind. Eng. Chem. 53(7), 581(1961).

L.Yu. Verhun, V.Ya. Chernyak, O.A. Nedybalyuk, S.H. Orlovs'ka, F.F. Karimova, M.S. Shkoropado, Kosmichna nauka i tekhnolohiya 19(5), 63 (2013).

J.P.Collette, P.Rochus, R.Peyrou-Lauga, O.Pin, N.Nutal, J.Crahay, 63rd Int. Astronautical Congress. Materials and Structures Symposium. IAC-12,C2,8,5,x14815.

S.G.Orlovskaya, V.V.Kalinchak, M.S.Shkoropado, F.F.Karimova, V.Ya.Chernyak, O.Y.Vergun, Ukr. J. Phys. 59(4), 396 (2014).

Thomas B. Jones, IEEE Transactions on Industry Applications. IA-20 (4), 845 (1984).

Nobuo Maeda, Phase transitions of long-chained alkanes at interfaces. PhD thesis (ANU, 2001).

Amitesh Kumar, Subhransu Roy, Int. Journal of Thermal Sciences, 49(2), 397(2010).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.