Вплив плазмового стану речовини на дифузію атомів при електролізі

L. I. Fedorenkova, N. Yu. Filonenko

Анотація


У даній роботі вивчали основні параметри плазмового стану речовини навколо катода, що впливають на інтенсифікацію дифузійних процесів. Показано, що формування дифузійного шару на поверхні алюмінію та його сплавів має досить високу швидкість (30 - 40 мкм/хв.), обумовлену активністю насичуючого середовища, яка визначається станом електролітної плазми. При дослідженні характеристики і особливостей електролітної плазми в прикатодній зоні отримали якісні оцінки ступеня іонізації, середньої довжини вільного пробігу для розряду в водневому середовищі, середнього часу між зіткненнями, середніх характерних часів передачі імпульсу частинок в умовах газового розряду з іонами водню, часу передачі енергії електрона при його взаємодії з важкої часткою в залежності від температури. Розрахункові дані по залежності енергії, переданої іонам електронами, від температури, концентрації плазми і атомної маси іона, показали, що найбільшу енергію мають іони водню, які вносять основний вклад в енергію плазми і сприяють інтенсифікації дифузійних процесів.
Ключові слов
а: електролітна плазма, іонізація, інтенсифікація дифузійних процесів, прикатодна зона, активність насичуючого середовища.

Посилання


I. Z. Yasnogorodskiy, Heating of metals and alloys in an electrolyte (Mashgiz, Moskow, 1949).

I. Z. Yasnogorodskiy, Avtomobil'naya and transport promyshlennost' 3, 23; 4, 19; 6, 21 (1954).

R. M. Gaysin, E. E. Son, Volume discharge in the vapor-gas environment between the solid and liquid electrodes 87, (1990).

R. M. Gaysin, Nizkotemperaturnaya plazma (Kazan', 1983).

Y. P. Rayzer, Physics of gas discharge (Nauka, Moskow, 1992).

B. M. Smirnov, Introduction to plasma physics (Nauka, Moskow, 1982).

Physics and technique of low temperature plasma, under red. Drevesyn A.M. 280 (1980).

L. I. Fedorenkova, I. M. Spyridonova, Reports of NAS Ukraine 11 (2002) 71.

L. I. Fedorenkova, Temperature affects of electrolytic plasma structure on the surface metal. Physics and technics of high pressures 24(1), 136 (2014).

I. Fedorenkova, Formation of hydrides in the process of electrolyte heating. Vіsnik DDU. Fіzika. Radіoelektronіka 5 (1999) 56.

O. I. Kotel'nikov, Surprises of plasma (Tekhnik, Kiev, 1980).


Повний текст: PDF
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.