Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання

B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk

Анотація


Ультрадрібні частинки магній-заміщених літієвих феритів загальної формули Li0.5Fe2.5-xMgxO4(0.0<x<1.0) були синтезовані низькотемпературним гель-цитратним методом автоспалювання. Структурні характеристики зразків були отримані на основі рентгеноструктурного (XRD) і SEM (емісійна електронна спектроскопія) аналізів. XRD дослідження підтвердили формування однофазної шпінельної структури з розмірами кристалітів в околі 15 – 30 нм. M-H петля була записана за допомогою ферометра Ф-64 для всіх складів при кімнатній температурі і частоті 50 Гц та отримані параметри гістерезису. Петля гістерезису отриманих зразків показала чітке насичення при прикладеному полі ±60 Е і по своїй природі петля дуже симетрична. Діелектричні параметри, такі як діелектрична стала (), питомий опір ( і ) і провідність зразків () досліджувалися як функція частоти в діапазоні від 0,01 Гц до 100 кГц і в діапазоні температур 293 - 493 К з використанням імпедансного спектрометра. Діелектрична стала зразків виявила нормальну діелектричну залежність від частоти, що говорить про те, що дисперсія є наслідком поляризації границь зерен типу Максвелла-Вагнера і перескоку електрона між іонами Fe2+і Re3+.
Ключові слова:
ферити-шпінелі, метод автоспалювання, мікроструктура.

Посилання


M. Raghasudha, D. Ravinder, P. Veerasomaiah, J. Magn. Magn. Mater. 355, 210 (2014).

A. K. M. Akther Hussain, M. Seki, T. Kawai, H. Tabala, J. Appl. Phys. 96 (2004) 1273–1275.

M. A. Ei Hiti, A. I. Ei Shora, S. M. Hammad, Mater. Sci. Technol. 13, 625 (1997).

B. K. Kuanr, J. Magn. Magn. Mater. 163, 164 (1996).

S. C. Watawe, B. D. Sarwade, S. S. Bellad, B. D. Sutar, B. K. Chougule, J. Magn. Magn. Mater. 214(1–2), 55 (2000).

Mathew George, Swapnw S. Nair, Asha Mary John, P. A. Joy, M. R. Anantharaman, J. Phys. D: Appl.Phys. 39, 900 (2006).

M. U. Rana, T. Abbas, Mater. Lett. 57, 925 (2002).

Qi Chen, A. J. Rondinone, B. C. Chakoumakos, Z. J. Zhang, J. Magn. Magn. Mater. 194, 1 (1999).

M. E. Rabanal, A. Várez, B. Levenfeld, J. M. Torralba, J. Mater. Process. Technol. 143, 470 (2003).

T. Sasaki, S. Ohara, T. Naka, J. Vejpravova, V. Sechovsky, M. Umetsu, S. Takami, B. Jeyadevan, T. Adschiri, J. Supercrit. Fluids 53, 92 (2010).

E. J. Choi, Y. Ahn, S. Kim, D. H. An, K. U. Kang, B. G. Lee, K. S. Baek, H. N. Oak, J. Magn. Magn. Mater. 262, L198 (2003).

A. Pradeep, C. Thangasamy, G. Chandrasekaran, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 15, 769 (2004).

B. P. Jacob, S. Thankachan, S. Xavier, E. M. Mohammed, J. Alloy. Compd. 541, 29 (2012).

A. Verma, T. C. Goel, R. G. Mendiratta, P. Kishan, J. Magn. Magn. Mater. 208, 13 (2000).

K. V. Manukyan, Y. S. Chen, S. Rouvimov, Peng Li, Xiang Li, Sining Dong, Xinyu Liu, J. K. Furdyna, Alexei Orlov, G. H. Bernstein, W. Porod, S. Roslyakov, A. S. Mukasyan, J. Phys. Chem. C118(29), 16264 (2014).

S. A. Saafan, S. T. Assar, B. M. Moharram, M. K. ElNimr, J. Magn. Magn. Mater. 322, 628 (2010).

Mamata Maisnam, Sumitra Phanjoubam, Solid State Commun. 152, 320 (2012).

B.K. Ostafiychuk et al., Physics and Chemistry of Solid State, 17(1), 70 (2016).

I. Soibam, S. Phanjoubam, C. Prakash, J. Alloy. Compd. 475, 328 (2009).

I. H. Gul, A. Z. Abbasi, F. Amin, M. Anis-ur Rehman, A. Maqsood, J. Magn. Magn. Mater. 311, 494 (2007).

M. A. Gabal, Mater. Res. Bull. 45, 589 (2010).

R. C. Kambale, K. M. Song, Y. S. Koo, N. Hur, J. Appl. Phys. 110, 053910 (2011).


Повний текст: PDF
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.