Вплив електричного поля на енергетичний спектр та міжпідзонний коефіцієнт поглинання електрона в сферичній багатошаровій квантовій точці CdSe/ZnS/CdSe

V. A. Holovatsky, M. Y. Yakhnevych

Анотація


Енергетичний спектр електрона і повний набір хвильових функцій знайдено в моделі наближення ефективних мас та прямокутних потенціальних бар’єрів в наноструктурі CdSe/ZnS/CdSe. Використовуючи матричний метод розраховано енергетичний спектр електрона в багатошаровій квантовій точці, як функцію напруженості електричного поля. Показано, що вплив електричного поля на електрон, який локалізований в ядрі наносистеми в основному стані спричиняє тунелювання в зовнішню потенціальну яму. Це відображається на перекритті хвильових функцій, дипольних моментах квантових переходів і коефіцієнті поглинання.

Посилання


D. Schoos, A. Mews, A. Eychmuller, Phys. Rev. B. 49(24), 17072 (1994).

A. Mews, A. Kadavanich, U. Banin, A. Alivisatos, Phys Rev B 53, (1996).

A. Salman Ogli, A. Rostami, Journal of Nanoparticle Research 13(3), 1197 (2011).

S. Mathew, A.D. Saran, B.S. Bhardwaj, S.A. Joseph, P. Radhakrishnan, Journal of Applied Physics 111, 074312 (2012).

Uehara Masato, Nakamura Hiroyuki, Maeda Hideaki 9(1), 577 (2009).

D. Talapin, I. Mekis, S. Götzinger, A. Kornowski O. Benson, H. Weller, The Journal of Physical Chemistry B 108(49), 18826 (2004).

Y. Fang-Fang, Jun-Sheng Yu; X. Ying, Chinese Journal of Inorganic Chemistry 24(7), 1142 (2008).

V. Holovatsky, I. Bernik, M. Yakhnevych, Physica E 83, 256 (2016).

V. Holovatsky, I. Bernik., M. Yakhnevych, Physica B: Condensed Matter. 508, 112 (2017).

V. Holovatsky , O. Voitsekhivska , I. Bernik, Condensed Matter Physics 17, 13702 (2014).

W. Xie, Superlattices and Microstructures 48(2), 239 (2010).

W. Xie, Physica B: Condensed Matter 405(16), 3436 (2010).

G. Rezaei, M. R. K. Vahdani, B. Vaseghi, Current Applied Physics 11(2), 176 (2011).

Y. Yakar, B. Çakir, A. Özmen , Optics Communications 283(9), 1795 (2010).

Kostic R., Stojanovic D., Jornal of Nanophotonics 5, 051810 (2011).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.