Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn

Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vladimir Romaka, Andriy Horyn, Vladimir Krayovskyy

Анотація


Досліджено особливості кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn у діапазонах: Т = 80 - 400 К, х = 0 – 0,10. Показано, що уведення атомів
Rh (4d85s1) у структуру сполуки ZrNiSn шляхом заміщення атомів Ni (3d84s2) генерує у кристалі структурні дефекти акцепторної природи, а основними носіями струму ZrNi1-xRhxSn за низьких температур стають дірки. На основі аналізу швидкості руху рівня Фермі ΔεFх ZrNi1-xRhxSn у напрямі валентної зони та зміни знаку коефіцієнта термо-ерс з додатного на від’ємний за високих температур висунуто припущення про одночасне з акцепторами генерування структурних дефектів донорної природи (донорно-акцепторні пари), які породжують глибоку донорну зону ɛD2.

Ключові слова: електропровідність, коефіцієнт термо-ерс, рівень Фермі.


Посилання


V. A. Romaka, V. V. Romaka, and Yu. V. Stadnyk, Intermetallic Semiconductors: Properties and Applications (Lviv, Lvivska Politekhnika, 2011) [in Ukrain.].

L. I. Anatychuk, Thermoelements and Thermoelectric Devices (Kiev, Nauk. Dumka, 1979) [in Ukrain.].

V. A. Romaka, D. Fruchart, V. V. Romaka, E. K. Hlil, Yu. V. Stadnyk, Yu. K. Gorelenko, L. G. Akselrud, Semiconductors 43(1), 7 (2009).

V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, V. V. Romaka, E. K. Hlil, V. Ya Krayovskyy, A. M. Horyn, Semiconductors 47(9), 1145 (2013).

B. I. Shklovskii and A. L. Efros, Electronic Properties of Doped Semiconductors (Springer, NY, 1984).

V. V. Romaka, L. P. Romaka, V. Ya. Krayovskyy, Yu. V. Stadnyk, Stannides of rare earth and transition metals (Lviv, Lvivska Politekhnika, 2015) [in Ukrain.].

N. F. Mott, E. A. Davis, Electron processes in non-crystalline materials (Clarendon Press, Oxford, 1979).

L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. V. Romaka, V. Ya. Krayovskyy, P.-F. Rogl, A. M. Horyn, Physics and Chemistry of Solid State 18(2), 187 (2017).


Повний текст: PDF (Ukr.) PDF (En.) (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.