Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами

I. F. Myronyuk, H. V. Vasylyeva, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa

Анотація


Встановлено, що неповне заміщення вільних силанолів поверхні пірогенного кремнезему на (CH3)3Si-групи призводить до зростання спроможності модифікованого SiO2 адсорбційно зв’язувати катіони Ва2+ із розчину електроліту. Зокрема, кремнезем із 48,3 % триметилсилільних груп адсорбує 1,8 ммоль·г-1 катіонів Ва2+ із 0,01 М розчину BaCl2, що в 3 рази перевищує адсорбцію цих катіонів не модифікованим кремнеземом. З’ясовано, що адсорбція катіонів базовим та модифікованими кремнеземами добре описується рівнянням Лагергрена псевдодругого порядку. Висока адсорбційна активність кремнезему з хемосорбованими триметилсилільними групами обумовлена утворенням в околі прищеплених груп локальних областей із відносно великими значеннями негативного і позитивного електростатичних потенціалів.

Ключові слова: кремнезем, силаноли, хемосорбція, триметилсилільні групи, адсорбційне зв’язування йонів.

Посилання


R. K. Iler, The chemistry of silica: solubility, polymerization, colloid and surface properties, and biochemistry (Wiley, New York, 1979).

A. A. Chuiko, The chemistry of silica surface (UkrINTEI, Kiev, 2001) (in russian).

A. A. Chuiko, The medical chemistry and clinical application of silica (Naukova dumka, Kiev, 2003) (in russian).

A. A. Chuiko, Yu. I. Gorlov, V. V. Lobanov, Structure and chemistry of silica surface (Naukova dumka, Kiev, 2007) (in russian).

V. A. Tertykh, A. A. Belyakova, Chemical reactions involving the silica surface (Naukova dumka, Kiev, 1991) (in russian).

V. M. Gun’ko, V. V. Turov, I. F. Myronyuk, O. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, N. A. Bezruka, E. Skwarek, W. Janusz, J.P. Blitz, J. Coll. Int. Sci., 434, 28 (2014).

I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, Ye. P. Voronin, O. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, Physics and Chemistry of Solid State, 15(2), 358 (2014) (in ukrainian).

І.F. Myronyuk, B.M. Yaremchuk, T.V. Gergel, V.І. Mаndzyuk, Physycs and Chemistry of Solid State, 7(4), 731 (2006) (in ukrainian).

І. F. Myronyuk, V. L. Chelyadyn, R. R. Yakubovskyi, V. O. Kotsyubynsky, Physycs and Chemistry of Solid State, 11(2), 409 (2010) (in ukrainian).

G. Schwarzenbach, H. Flaschka, Complexometric titration (Khimia, Moscow, 1970) (in russian).

V. P. Vasiliev, Analytical chemistry (Vyshcha shkola, Moskow, 1989) (in russian).

V. I. Kabachnyi, L. K. Osipenko, L. D. Hrytsan, et. al., Physical and colloidal chemistry (Prapor, Kharkiv, 1999) (in ukrainian).

M. Kanna, S. Wongnawa, P. Sherdshoopongse, P. Boonsin, Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(5), 1017 (2005).

A. K. Agarwal, M. S. Kadu, J. Chem. Technol. Metall., 50(5), 601 (2015).

I. Sharma, D. Goyal, J. Sci. Ind. Res., 68, 640 (2009).

L. A. Belyakova, O. M. Shvets, Chem. Phys. Tech. Surf., 1(3), 274 (2010).

W. Rudzinski, W. Plazinsky, Phys. Chem B., 110(33), 16514 (2006).

Y.-S. Ho, Scientometrics, 59(1), 171 (2004).

Y.-S. Ho, G. McKay, Proc. Biochem., 34, 451 (1999).

S. A. Nedil’ko, Mathematical methods in chemistry (Lubid’, Kyiv, 2005) (in ukrainian).

M. Ezekiel, K.A. Fox, Methods of correlation and regression analysis, linear and curvilinear (Wiley, New York 1959).

I. F. Myronyuk, Y. P. Voronin, V. І. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa, J. Nano- Electron. Phys., 9(5), 05030-1 (2017).

I. F. Mironyuk, V. V. Lobanov, V. M. Ogenko, Theor. Exp. Chem., 36(5), 264 (2000).

I. F. Myronyuk, V. V. Lobanov, V. M. Ogenko, Physics and Chemistry of Solid State, 1(2), 177 (2000) (in ukrainian).


Повний текст: PDF (En.) (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.