Множина важливих кінетичних властивостей кристалів та їх загальні статистичні розрахунки

Yaroslav Stepanovych Budzhak

Анотація


В нерівноважній термодинаміці відомі узагальнені рівняння                   електропровідності та теплопровідності.Вони описують відгук провідного середовища на дію дрейфових полів в ньому  та магнітного поля.В ці рівняння  входять феноменологічні тензори  та коефіцієнти, які визначають всю множну важливих кінетичних  властивостей провідних кристалів.Отже, для вияснення природи властивостей кристала необхідно вияснити  природу множини кінетичних тензорів і коефіцієнтів, які входять в узагальнені рівняння електропровідності та теплопровідності. В даній роботі вся множина цих важливих величин для ізотропних кристалів методами статистичної фізики розраховуються при загальних умовах спостереження, а також показано вплив просторового квантування на кінетичні властивості в 2D та 1D кристалах.

Посилання


J.S. Budjak, Gibbs Grand Thermodynamic Potential in the Theory of Kinetic Crystal Properties, Physics and chemistry of solid state, 18(1), 7-14 (2017); doi: 10.15330/pcss.18.1.7-14.

J. Budjak, V. Chaban, Energetic and kinetic properties of semiconductor crystals, Lviv, ProstirM, 190 p. (2017).


Повний текст: PDF (Ukr.) PDF (En) (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.