Дослідження напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb

Yu. Stadnyk, V. Romaka, A. Horyn, L. Romaka, V. Krayovskyy, I. Romaniv, M. Rokomanuk

Анотація


Досліджено вплив легування сполуки TiCoSb (структурний тип MgAgAs) атомами Мо на особливості структурних характеристик та поведінку кінетичних, енергетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину Ti1-xMoxCoSb (х=0–0.06) в інтервалі температур 80–400 К. Показано, що уведення атомів Мо (rМо=0.140 нм) до структури сполуки ТiCoSb шляхом заміщення у позиції 4а атомів Ті (rТі=0.146 нм) супроводжується немонотонною зміною значень періоду елементарної комірки а(х), вказуючи на непрогнозовані структурні зміни. На основі аналізу зміни значень питомого опору, коефіцієнта термо-ерс, магнітної сприйнятливості та енергетичних характеристик зроблено висновок про одночасне генерування у кристалі структурних дефектів донорної та акцепторної природи (донорно-акцепторні пари), які породжують відповідні енергетичні рівні у забороненій зоні напівпровідника та визначають його електропровідність.

Ключові слова


твердий розчин; електропровідність; коефіцієнт термо-ерс; рівень Фермі

Посилання


V.A. Romaka, M.G. Shelyapina, Yu.V. Stadnyk, D. Frushart, L.P. Romaka, V.F Chekurin, Semiconductors 40(7), 776 (2006) (https://doi.org/10.1134/S1063782606070074).

L.P. Romaka, M.G. Shelyapina, Yu.V. Stadnyk, D. Fruchart, E.K. Hlil, V.A. Romaka, J. Alloys Compd. 416, 46 (2006) (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.08.051).

Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, M. Shelyapina, Yu. Gorelenko, L. Romaka, D. Fruchart, A. Tkachuk, V. Chekurin, J. Alloys Compd. 421, 19 (2006) (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.11.008).

V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, L.G. Akselrud, V.V. Romaka, D. Frushart, P. Rogl, V.N. Davydov, Yu.K. Gorelenko, Semiconductors 42(7), 753 (2008) (https://doi.org/10.1134/S1063782608070014).

V.А. Romaka, Yu.V. Стадник, P. Rogl, L.G. Akselruld, V.M. Davydov, V.V. Romaka, Yu.K. Gorelenko, A.M. Horyn, Ukr. J. Phys. 53(2), 158 (2008).

V.А. Romaka, Yu.V. Stadnyk, P. Rogl, D. Fruchart, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, A.M. Horyn, Ukr. J. Phys. 53(9), 889 (2008).

T. Roisnel, J. Rodriguez-Carvajal, Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7 378-381, 118 (2001) (https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.378-381.118).

. M. Schruter, H. Ebert, H. Akai, P. Entel, E. Hoffmann, G.G. Reddy, Phys. Rev. B 52, 188 (1995) (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.52.188).

. V.L. Moruzzi, J.F. Janak, A.R. Williams, Calculated electronic properties of metals (Pergamon Press, NY, 1978).

V.V. Romaka, L.P. Romaka, V.Ya. Krayovskyy, Yu.V. Stadnyk, Stannides of rare earth and transition metals Stannides of rare earths and transition metals (L’vivska Politekhnika, Lviv, 2015). [in Ukrainian].

B. I. Shklovskii and A. L. Efros, Electronic Properties of Doped Semiconductors (Springer, NY, 1984).

N.F. Mott and E.A. Davis, Electron Processes In Non-crystalline Materials (Clarendon Press, Oxford, 1979).


Повний текст: PDF (English) PDF
7 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.