Вплив високодисперсного титанату барію на структуру та електрофізичні властивості плівок на основі полівініліденфториду

L.S. Dzubenko, S.M. Makhno, O.O. Sapyanenko, P.P. Gorbyk

Анотація


З метою створення ефективних електретних матеріалів одержано композитні плівки на основіполівініліденфториду (ПВФ) із сегнетоелектриком титанатом барію (BaTiO3) в інтервалі концентрацій 0,5 -5,0 об. %. Встановлено, що присутність BaTiO3 за низького вмісту (0,5 об. %) призводить до зростанняступеню кристалічності і практично не впливає на нього за вмісту 1,0 - 5,0 об. %. За низьких концентрацій(0,5 - 1,0 об. %) звужується температурний інтервал плавлення ПВФ, що вказує на формування більшоднорідних за розмірами кристалітів. За високого вмісту (5,0 об. %) BaTiO3 спостерігається зростаннятемператури кристалізації на 5 °С та розширення температурного інтервалу цього процесу, що вказує наформування крупніших, але менш однорідних за розмірами кристалітів. Визначено, що поверхневий заряд вкомпозитних плівках ПВФ–BaTiO3 найбільш стабільний за вмісту BaTiO3 4,0 об.% і досягає значення10-6 Кулон/м2 при обробці за напруженості електричного поля коронного розряду зарядки плівок 500 кВ/м.Нелінійна залежність діелектричної проникності як на низьких, так і на надвисоких частотах може бутипов’язана із впливом високодисперсної добавки на формування кристалічної структури, а також на будовуприповерхневих шарів полімеру.

Ключові слова: полівініліденфторид, титанат барію, ступінь кристалічності, електрет, діелектричнапроникність, поверхневий заряд.


Посилання


M. F. Galikhanov, D. A. Eremeev, R. V. Borisova, R. Ya. Deberdeyev, Izv.Vuzov. Khimiya I Khimicheskaya Technologiya (Proceedings of High-Educational Establishments. The Chemistry and Chemical Technology) 48(5), 89 (2005) (in Russian).

M. F. Galikhanov, Materialovedenie (in English as Inorganic Materials: Applied Research), 12, 47 (2004) (in Russian).

A. A. Rychkov, Yu. A. Gorokhovatskiy, D. A. Rychkov, A. E. Kuznetsov, Perspektivnye Materialy 2, (Intercontact Nauka, Moscow, 2006) (in Russian).

A. A. Aliev, Problemy Energetiki (Energy Problems) 5, 53 (2003) (in Russian).

M. F. Galikhanov, A. A. Kozlov, E. A. Karabaeva, R. Ya. Deberdeev, D. E. Temnov, E. I. Bobritskaya, I. V. Kryshtal’, Izv. Vuzov. Khimiya I Khimicheskaya Technologiya (Proceedings of High-Educational Establishments. The Chemistry and Chemical Technology), 52(4), 91 (in Russian).

V. P. Pryvalko, The Reference Book for Physical Properties of Polymers. The Polymer Properties in Its Block State (Naukova Dumka, Kyiv, 1984) (in Russian).

L. M. Ganyuk, V. D. Ignatkov, S. M. Makhno, P. M. Soroka, Ukr. Phys. Journal (Ukr. J. of Physics) 40(6), 627 (1995) (in Ukrainian).

L. P. Pavlov, The Techniques for Determination of Properties in Semiconductor Materials (Vysshaya Shkola, Moscow, 1987) (in Russian).

G. A. Lushcheikin, The Techniques for Study in Electrical Properties of Polymers (Khimiya, Moscow, 1988) (in Russian).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.