Фазова рівновага системи SnBi2Te4-MnBi2Te4 та характеристики твердого розчину Sn1-xMnxBi2Te4

Elnur Orujlu

Анотація


Встановлено фазові діаграми системи SnBi2Te4-MnBi2Te4 для всього діапазону концентрацій за допомогою диференціального термічного аналізу та методів порошкової рентгенівської дифракції. Показано, що система є неквазібіонарною через нестандартне плавлення сполук SnBi2Te4 і MnBi2Te4, але є стабільною нижче солідуса. Спостерігалося утворення безперервного ряду твердих розчинів із шаруватою тетрадимітоподібною структурою. Через різниці в іонних радіусах Mn2+ і Sn2+ параметри обох елементарних комірок твердих розчинів лінійно збільшуються зі збільшенням кількості Sn. Фазова рівновага над кривою солідуса не може бути завершена до повного вивчення системи SnTe-MnTe-Bi2Te3.

Ключові слова


система SnBi2Te4-MnBi2Te4; фазова рівновага; тверді розчини; тетрадимітоподібна структура; топологічний ізолятор

Посилання


Z.S. Aliev, et al., J. Alloys Compd. 789, 443 (2019) (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.03.030).

M.B. Babanly, et al., Russ. J. Inorg. 62(13), 1703 (2017) (https://doi.org/10.1134/S0036023617130034).

S.V. Eremeev, et al., Phys. Rev. B, 91, 245 (2015) (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.245145).

K. Kuroda, et al., Phys. Rev. Lett. 108, 206803 (2012) (https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.206803).

M. Papagno, et al., ACS Nano 10 (3), 3518 (2016) (https://doi.org/10.1021/acsnano.5b07750).

L.L. Wang, D.D. Johnson, Phys. Rev. B Condens. Matter. 83 (24), 241309 (2011)(https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.241309).

D. Niesner, et al., Phys. Rev. B 89, 081404 (2014) (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.081404).

Y. J. Chen, et al., Phys. Rev. X 9 (4), 041040 (2019) (https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.041040).

C. Vidal Raphael et al., Phys. Rev. X 9(4), 041065 (2019) (https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.041065).

J.-Q. Yan, et al., Phys. Rev. B100(10), 104409 (2019) (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.104409).

J. Teng et al., J. Semicond. 40 (8), 081507 (2019) (https://doi.org/ 10.1088/1674-4926/40/8/081507).

J. Li, C. Wang, et al., Phys. Rev. B 100 (12), 121103 (2019) (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.121103).

A. Zeugner, et al., Chem. Mater. 31(8), 2795 (2019) (https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b05017).

J. Wu, et al., Sci. Adv. 5(11), eaax9989 (2019) (https://doi.org/10.1126/sciadv.aax9989).

M.M. Otrokov, et al., Nature 576, 416 (2019) (https://doi.org/10.1038/s41586-019-1840-9).

I.I. Klimovskikh, et al., arXiv preprint arXiv:1910.11653. (2019)

Z.A. Jahangirli, et al., J. Vac. Sci. Technol. 37(6), 062910 (2019) (https://doi.org/10.1116/1.5122702).

O.G. Karpinskii, et al., Inorg. Mater. 39(3), 240 (2003) (https://doi.org/10.1023/A:1022669323255).

C. Chiu, et al., J. Electron. Mater. 41, 22 (2012) (https://doi.org/10.1007/s11664-011-1730-x).

B.A. Kuropatwa, H.Z. Kleinke, Anorg. Allg. Chem. 638 (15), 2640 (2012) (https://doi.org/10.1002/zaac.201200284).

A.E. Seidzade, New Materials, Compounds and Applications 3(3), 193 (2019)

A.E. Seidzade, M.B. Babanly, Azerbaijan Chemical Journal 4, 6 (2019) (doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-6-10).

Z.S. Aliev, Azerbaijan Chemical Journal 4, 54 (2019) (doi.org/10.32737/0005-2531-2019-4-54-58).

L. Pan, et al., Solid State Chem. 225, 168 (2015) (https://doi.org/10.1016/j.jssc.2014.12.016).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.