Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають

A. I. Nesterenko, N. G. Nesterenko

Анотація


Розглянута кінетика дифузії элементів проникнення на приикладі дифузійного насичення бором та сіліцієм залізо-вуглецевої матриці ( g -залізо). В процесі дифузійного насичення утворюються і ростуть шари інтерметалідів системи Fe-B-Si, а вуглець витискується углиб матриці. Розглянуті лінійний, параболічний та логарифмічний закони руху міжфазної границі між шарами інтерметалідів і сталевою матрицею та розв'язані задачі про дифузійний перерозподіл вуглецю в переходній зоні. Встановлено, що в усіх розглянутих випадках внаслідок виштовхування вуглецю відбувається підвищення його концентрації на рухомій міжфазній границі. У випадку: а)лінійного закону руху концентрація вуглецю на міжфазній границі зростає пропорційно товщині нанесеного захисного покриття; б) параболічного закону руху концентрація вуглецю на границі залишається сталою; в) логарифмічного закону руху концентрація вуглецю на міжфазній зменшується з часом.

Посилання


G.B. Samsonov, V.P. Gluhov, Zashhitnye pokrytija na metallah (Naukova Dumka, Kiev, 1970).

N. G. Kajdash, L.N. Chetverikova, Vіsnik Cherkas'kogo nacіonal'nogo unіversitetu 114, 89 (2007).

O.І. Nesterenko, FHTT 5(1), 61 (2004).

A.I. Nesterenko, Ukr. J. Phys. 49, 582 ( 2004).

A.I. Nesterenko, Ukr. J. Phys. 49, 672 (2004).

A.I. Rajchenko, Matematicheskaja teorija diffuzii v prilozhenijah (Naukova Dumka, Kiev, 1981).

A.I. Nesterenko and N.G. Nesterenko Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz. 24, 374 (1984).

S.I. Kulikov, A.I. Nesterenko, N.G. Nesterenko, Comput. Maths Math. Phys., 33(3), 365 (1993).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.