Вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі квантова точка – матриця на квантово-розмірні стани зарядів

R. M. Peleshak, N. Ya. Kulyk

Анотація


З врахуванням рівняння механічної рівноваги проведено розвиток теорії збурення форми напруженої гетеромежі "квантова точка-матриця". В рамках моделі деформаційного потенціалу з врахуванням збурення поверхні квантової точки теоретично проаналізовано вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі "квантова точка-матриця" на квантові стани зарядів, локалізованих всередині квантової точки.
Ключові слова: деформаційний потенціал, теорія збурення форми квантової точки, рівняння механічної рівноваги, рівняння Шредінгера.

Посилання


H. Sakaki, T. Noda, K. Hirakawa, M. Tanaka and T. Matsusue, Applied Physics Letters 51, 1934 (1987).

I. Vurgaftman and. J.R. Meyer, Phys.Rev. B60, 14294 (1999).

P.S. Kop'ev, I.N. Ural'cev, D.R. Jakovlev,Al.L. Jefros, A.V. Vinokurova FTP 22, 424 (1988).

H. Kalt, J. Collet, S.D. Baranovskii, Rosari Saleh, P. Thomas, Le Si Dang, and J. Cibert, Phys. Rev. B 45, 4253 (1992).

T. Taguchi, Y. Kawakami, Y. Yamada, Physica B: Condensed Matter. 191, 23 (1993).

N.N. Ledencov, S.V. Ivanov, V.M.Maksimov ta іn. FTP 29, 65 (1995).

Ju.B. Vasil'ev, S.D. Suchalkin, S.V. Ivanov ta іn. FTP 31(10), 1246 (1997).

T. Ando, J.Phys. Soc. Japan. 38, 989 (1975).

V.P. Dzjuba, Ju.N. Kul'chin, V.A. Milichko FTT 56(2), 355 (2014).

F.M. Mors, G. Feshbah, Metody teoreticheskoj fiziki (1958), Tom 1.

A.B. Shmelev, UFN 106, 450 (1972).

L.D. Landau, E.M. Lifshic, Kvantovaja mehanika (Fizmatlit, Moskva, 2002).

Al.L. Efros, A.V. Rodina, Phys. Rev. B 47, 10005 (1993).

A.B. Migdal, Kachestvennye metody v kvantovoj teorii ( Nauka, Moskva,1975).

R.M. Peleshhak, N.Ja. Kulik, UFZh 59(11), 1099 (2014).

B.V. Novikov, G.G. Zegrja, R.M. Peleshhak ta іn. FTP 42(9), 1094 (2008).

R.M. Peleshhak, O.O. Dan'kіv, O.V. Kuzik UFZh 56(4), 346 (2011).

A.Messija, Kvantovaja mehanіka, Tom 1. (1978).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.