Термодинамічні параметри кристалів плюмбум сульфіду у кубічній фазі

B. P. Volochanska

Анотація


На основі аналізу кристалічної та електронної будови у роботі побудовано кластернімоделі кубічної модифікації плюмбум сульфіду. За допомогою комп’ютерних розрахунків врамках теорії методу функціоналу густини (DFT) обчислено термодинамічні параметрикристалів та їх температурні залежності: енергію ΔE та ентальпію ΔH, вільну енергію ГіббсаΔG, теплоємності при сталому тиску CP та об’ємі CV, ентропію ΔS. Одержано аналітичні виразитемпературних залежностей представлених термодинамічних параметрів, які булиапроксимовані із квантово-хімічних розрахункових точок, а результати порівняно із відомимитеоретичними даними.
Ключові слова: DFT, кластерні моделі, квантово-хімічні розрахунки, термодинамічні властивості,напівпровідникові IV-VI матеріали, сульфід свинцю.

Посилання


Y. Zhang, X. Ke, C. Chen, J. Yang, P.R.C. Kent, Thermodynamic properties of PbTe, PbSe, and PbS: Firstprinciples

study, Physical Review B 80, 024304 (2009).

Q. Sun, Y. Wang, X. Yuan, J. Han, Q. Ma, F. Li, H. Jin, Z. Liu, Cryst. Res. Technol. 48 (9), 627 (2013).

N. Boukhris, H. Meradji, S. Amara Korba, S. Drablia, S. Ghemid, F. El Haj Hassan, Bull. Mater. Sci., 37 (5),

(2014).

N.M. Ravindra, V.K. Srivastava, Phys. Stat. Sol. (a) 58, 311 (1980).

S. A. Medvedev. Physics and chemistry of compounds AII VVI. Moscow, 1970

W.M. Haynes, CRC handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and physical

data, (CRC Press, Boca Raton, Fla, 2010).

Kratkij spravochnik fіziko-himicheskih velichin. Izdanie devjatoe / Pod. red.. A.A. Ravdelja i A.M.

Ponomarevoj (Special'naja lіteratura Sankt-Peterburg, 1998).

Y. Bencherif, A. Boukra, A. Zaoui, M. Ferhat, Infrared Physics & Technology 54, 39 (2011).

D.H. Parkinson, J.E. Quarrington, Proc. Phys. Soc. A 67, 569 (1954).

Y.-L. Pei, Y. Liu, Journal of Alloys and Compounds 514, 40 (2012).

D.M. Freїk, T.O. Parashhuk, B.P. Volochans'ka, Fіzika і hіmіja tverdogo tіla 15 (2), 282 (2014).

D. Freik, T. Parashchuk, B. Volochanska, Journal of Crystal Growth, 402, 90 (2014).

R. Ahiska, D. Freik, T. Parashchuk, I. Gorichok, Turkish Journ. of Physics 38, 125 (2014).

B. Kiran, Anil K. Kandalam, R. Rallabandi, P. Koirala, X. Li, X. Tang, Y. Wang, H. Fairbrother, G.

Gantefoer, K. Bowen, The Journal of Chemical Physics 136, 024317

(2012).

P.B. Littlewood, Physics of Narrow Gap Semiconductors. Proceedings of the 4th International Conference on

Physics of Narrow Gap Semiconductors (Linz, Austria, 1981).

L.Є. Shelimova, Neorganicheskie materialy, 24 (10), 1597 (1988).

B.A. Volkov, O.A. Pankratov, Zhurnal eksperimental'noj i teoreticheskoj fiziki, 75 (4), 1362 (1978).


Повний текст: PDF
7 :: 16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.