Том 20, № 3 (2019)

Зміст

Діркові стани в сферичних квантових наногетероситемах з проміжною спін-орбітальною взаємодією PDF (English)
I. V. Bilynskyi, R Y. Leshko, I. Shevchuk, H. Metsan 227-233
Оптимальні умови осадження наноплівок золота на кремній методом гальванічного заміщення PDF (English)
S. I. Nichkalo, M. V. Shepida, M. V. Chekaylo 234-238
Формування нанокластерів на адсорбованій поверхні під впливом всебічного тиску та електричного поля PDF PDF (English)
R. M. Peleshchak, O. V. Kuzyk, O. O. Dan’kiv 239-246
Епітаксіальні плівки SiGe з дислокаціями для пам’яті з можливістю перемикання: точні розрахунки з перших принципів PDF PDF (English)
R. Balabai, D. Zalevskyi 247-256
Вплив ступеню компенсації на детектуючі властивості кристалів Cd0.9Zn0.1Te, легованих індієм PDF (English) PDF
V. M. Sklyarchuk, Z. I. Zakharuk, M. H. Kolisnyk, A. I. Rarenko, O. F. Sklyarchuk, P. M. Fochuk 257-263
Оптичні властивості пористого кремнію p-Si (100) PDF PDF (English)
P. O. Gentsar, M. V. Vuichyk, M. V. Isaev, P. O. Lischuk 264-268
Моделювання бімодальної поведінки самовідновлювальних оптично прозорих систем, схильних до крихкого руйнування PDF PDF (English)
O. L. Kapitanchuk, V. I. Teslenko 269-274
Синтез, структурні, електротранспортні та енергетичні характеристики твердого розчину ZrNi1-хVxSn PDF PDF (English)
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. A. Romaka, A. M. Нoryn, I. M. Romaniv, V. Ya. Krayovskyy, S. P. Dubelt 275-281
Адсорбція йонів барію та цинку мезопористим ТіО2 з хемосорбованими карбонатними групами PDF (English)
H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn, N. Danylyuk 282-290
Паропроникність тонкоплівкових композитних матеріалів на основі поліетилену PDF PDF (English)
N. Domantsevich, B. Yatsyshyn 291-299
Вплив добавок оксидів перехідних металів на властивості полілужного скла для електроізоляційних покриттів на алюмінії PDF PDF (English)
V. I. Goleus, A. A. Salei 300-305
Вимірювання термоелектричних параметрів тонкоплівкових напівпровідникових матеріалів методом Хармана PDF PDF (English)
Y. V. Tur, Y. V. Pavlovskyi, I. S. Virt 306-310
Особливості електрофізичного діагностування польових транзисторів Шотткі на епітаксійних шарах GaAs на кремнієвих підкладках для мікросистемних використань PDF PDF (English)
T. Benko, I. Kogut, S. Novosiadly 311-317


ISSN: 2309-8589