Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 16, № 2 (2015) CVD – композити як перспективні матеріали для інтерференційної оптики ІЧ – діапазону спектра (огляд) Анотація   PDF
V. F. Zinchenko, V. E. Chygrynov, Ie. V. Timukhin
 
Том 16, № 2 (2015) Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу β-Ag8SnSe6 Анотація   PDF
І. V. Semkiv, А. І. Kashuba, H. A. Ilchuk, M. V. Chekaylo
 
Том 16, № 1 (2015) Regeneration of Hard Alloy Wastes by Low Energy Consumption and Environmentally Friendly Hydrothermal Technology Анотація   PDF
S. F. Korablov
 
Том 16, № 4 (2015) Synthesis of CdS Nanocrystalsin the Gelatin Matrix with Different рН Values and their Optical Properties Анотація   PDF (English)
V. I. Boshernitsan, V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, N. V. Malushin
 
Том 16, № 3 (2015) Автоматизація розрахунків площ можливого і ширини прогнозованого хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища Анотація   PDF
V. Boryk
 
Том 16, № 4 (2015) Аналіз дефектної підсистеми ZnSe, легованого перехідними металами (Co, Ni) Анотація   PDF
L. I. Nykyruy, V. V. Prokopiv, M. P. Levkun, A. V. Lysak
 
Том 16, № 1 (2015) Ауксетичні властивості кристалів гексагональної сингонії Анотація   PDF
M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, M. M. Gunko
 
Том 16, № 1 (2015) Багатокомпонентні фази зі структурами типів CeAl2Ga2 та Y0,5Co3Ge3 у системі Gd–Ca–Fe–Co–Ge Анотація   PDF
V. Ya. Gvozdetskyi, R. E. Gladyshevskii, N. V. German
 
Том 16, № 1 (2015) Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs – транзисторів як основи сучасних ВІС Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyy, A. M. Bosats'kyy
 
Том 16, № 2 (2015) Взаємодія елетромагнітних H-хвиль з тонкими металічними плівками, розташованими на діелектричній підкладці Анотація   PDF (English)
А. І. Utkin, А. А. Yushkanov
 
Том 16, № 4 (2015) Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, α- Fe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу Анотація   PDF
Ya. V. Zaulychnyy, Y. V. Yavorskyi, V. Ya. lkiv, O. I. Dudka, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, I. М. Gasyuk, А. М. Bojchuk
 
Том 16, № 2 (2015) Вивчення високотемпературного тепломасообміну і кінетики фазових перетворень при горінні вищих алканів в повітрі Анотація   PDF
S. G. Orlovska, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, A. O. Odnostalko
 
Том 16, № 3 (2015) Визначення ступеня однорідності кристалів n-Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях Анотація   PDF
G. P. Gaidar, P. I. Baranskii
 
Том 16, № 1 (2015) Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають Анотація   PDF
A. I. Nesterenko, N. G. Nesterenko
 
Том 16, № 3 (2015) Властивості електрохромної комірки на основі WO3 та NiO: вплив іонного провідника Анотація   PDF
T. N. Sabov, V. A. Nikirin, I. M. Hatsevych, O. I. Gudimenko, V. P. Melnyk, B. M. Romanyuk, V. M. Telega
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл Анотація   PDF
L. Kozak, O. Kozak
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив вологи, сорбованої з повітря активованими вугільними електродами, на їхні ємнісні характеристики в водному електроліті суперконденсатора Анотація   PDF
D. G. Gromadskyi
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву Анотація   PDF
О. G. Еrshova, V. D. Dobrovolsky, Yu. М. Solonin, A. Yu. Koval
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив електричного поля на характеристики плавлення та горіння парафіну Анотація   PDF
S. GF. Orlovska
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив легування кадмієм на оптичні властивості тонких халькогенідних плівок As2(S, Se)3 Анотація   PDF
I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Turok, A. M. Solomon
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2/Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів Анотація   PDF
Yaroslav Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, Y. V. Yavorskyi, O. I. Dudka, V. I. Zarko, M. V. Karpetz
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив молекулярної маси гідроксипропілцелюлози на реологічні властивості водо-етанольних суспензій вугілля Анотація   PDF
T. M. Dymytriuk, D. P. Savitskyi, A. S. Makarov
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова Анотація   PDF
S. I. Mudryi, M. A. Lytvyn
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі квантова точка – матриця на квантово-розмірні стани зарядів Анотація   PDF
R. M. Peleshak, N. Ya. Kulyk
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів Анотація   PDF
G. Martinyuk, V. Zakordonskyi, N. Skoreiko, O. Aksimentyeva
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив природи та твердості поверхонь металевих контртіл на зношування карбоволокниту Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості Анотація   PDF
S. І. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak, V. J. Nіkolaychuk, O. M. Gorіna, O. B. Bіlenka
 
Том 16, № 1 (2015) Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей Анотація   PDF
I. Ya. Petryk
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, A. V. Lutsasj
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив тисків різної симетрії на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4 Анотація   PDF
I. R. Zachek, R. R. Levitsky, A. S. Vdovych, M. C. Karkuljevska
 
1 - 30 з 117 результатів 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2309-8589