Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 3 (2016) Interaction Between PbF2 and EuS in Saline Melt NaCl-KCl Анотація   PDF (English)
V. Zinchenko, G. Nechyporenko, L. Koshkina
 
Том 16, № 2 (2015) CVD – композити як перспективні матеріали для інтерференційної оптики ІЧ – діапазону спектра (огляд) Анотація   PDF
V. F. Zinchenko, V. E. Chygrynov, Ie. V. Timukhin
 
Том 16, № 2 (2015) Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу β-Ag8SnSe6 Анотація   PDF
І. V. Semkiv, А. І. Kashuba, H. A. Ilchuk, M. V. Chekaylo
 
Том 17, № 2 (2016) Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії Анотація   PDF
B. P. Bakhmatyuk, O. I. Аksimentyeva, I. Ya. Dupliak, Yu. Yu. Horbenko
 
Том 17, № 1 (2016) P-V центри в приповерхневих шарах алмазу С(111) Анотація   PDF
O. Ananina, E. V. Severina
 
Том 16, № 1 (2015) Regeneration of Hard Alloy Wastes by Low Energy Consumption and Environmentally Friendly Hydrothermal Technology Анотація   PDF
S. F. Korablov
 
Том 16, № 4 (2015) Synthesis of CdS Nanocrystalsin the Gelatin Matrix with Different рН Values and their Optical Properties Анотація   PDF (English)
V. I. Boshernitsan, V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, N. V. Malushin
 
Том 17, № 1 (2016) The Influence of Electron-Hole Exchange Interaction of Colloidal CdS Quantum Dots on the Value of the Resonant Stokes Shift Анотація   PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, O. A. Sokolnyk
 
Том 17, № 3 (2016) Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe–CdTe Анотація   PDF
T. P. Tsymbalyuk
 
Том 16, № 3 (2015) Автоматизація розрахунків площ можливого і ширини прогнозованого хімічного забруднення з використанням об’єктно-орієнтованого програмного середовища Анотація   PDF
V. Boryk
 
Том 16, № 4 (2015) Аналіз дефектної підсистеми ZnSe, легованого перехідними металами (Co, Ni) Анотація   PDF
L. I. Nykyruy, V. V. Prokopiv, M. P. Levkun, A. V. Lysak
 
Том 16, № 1 (2015) Ауксетичні властивості кристалів гексагональної сингонії Анотація   PDF
M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, M. M. Gunko
 
Том 16, № 1 (2015) Багатокомпонентні фази зі структурами типів CeAl2Ga2 та Y0,5Co3Ge3 у системі Gd–Ca–Fe–Co–Ge Анотація   PDF
V. Ya. Gvozdetskyi, R. E. Gladyshevskii, N. V. German
 
Том 16, № 1 (2015) Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs – транзисторів як основи сучасних ВІС Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyy, A. M. Bosats'kyy
 
Том 17, № 1 (2016) Взаємодія водної суспензії декарбонізованого доломіту з розчином сульфатної кислоти та діоксидом карбону Анотація   PDF
O. M. Duda, I. J. Kostiv
 
Том 16, № 2 (2015) Взаємодія елетромагнітних H-хвиль з тонкими металічними плівками, розташованими на діелектричній підкладці Анотація   PDF (English)
А. І. Utkin, А. А. Yushkanov
 
Том 16, № 4 (2015) Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, α- Fe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу Анотація   PDF
Ya. V. Zaulychnyy, Y. V. Yavorskyi, V. Ya. lkiv, O. I. Dudka, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, I. М. Gasyuk, А. М. Bojchuk
 
Том 16, № 2 (2015) Вивчення високотемпературного тепломасообміну і кінетики фазових перетворень при горінні вищих алканів в повітрі Анотація   PDF
S. G. Orlovska, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, A. O. Odnostalko
 
Том 16, № 3 (2015) Визначення ступеня однорідності кристалів n-Ge за даними вимірів магнітоопору в класично слабких магнітних полях Анотація   PDF
G. P. Gaidar, P. I. Baranskii
 
Том 17, № 4 (2016) Використання множинної лінійної регресії для прогнозу теплового режиму свердловин Анотація   PDF (English)
Y. S. Biletskyi, K. O. Burak, V. V. Prokopiv, M. V. Senjushkevych, L. V. Turovska
 
Том 16, № 1 (2015) Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають Анотація   PDF
A. I. Nesterenko, N. G. Nesterenko
 
Том 17, № 3 (2016) Виявлення аномальної дифузії метанолу у мезопористому силікагелі Анотація   PDF
A. A. Zhokh, P. E. Strizhak
 
Том 17, № 4 (2016) Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції Анотація   PDF
І. І. Grygorchak, R. Ya. Shvets, F. O. Ivashchyshyn, І. М. Budzulyak
 
Том 16, № 3 (2015) Властивості електрохромної комірки на основі WO3 та NiO: вплив іонного провідника Анотація   PDF
T. N. Sabov, V. A. Nikirin, I. M. Hatsevych, O. I. Gudimenko, V. P. Melnyk, B. M. Romanyuk, V. M. Telega
 
Том 17, № 3 (2016) Властивості синтезованих графенів та системи поліхлортрифторетилен – графени Анотація   PDF
S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, Yu. I. Sementsov, Yu. V. Grebelna, M. T. Kartel
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив d– та f–стиску на анізотропію пружних властивостей монокристалів з ГЩУ ґраткою Анотація   PDF
M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, M. M. Gunko, Ch. R. Tretiak
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив високого гідростатичного тиску на пластичність твердих тіл Анотація   PDF
L. Kozak, O. Kozak
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив водню на електрохімічні властивості сплавів системи GaSe-PbSe Анотація   PDF
O. A. Balitskii, N. M. Polishchuk
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив вологи, сорбованої з повітря активованими вугільними електродами, на їхні ємнісні характеристики в водному електроліті суперконденсатора Анотація   PDF
D. G. Gromadskyi
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію Анотація   PDF
S. V. Chornobuk, M. I. Cherednik, V. A. Makara
 
1 - 30 з 211 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2309-8589