Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 4 (2016) Електрофізичні властивості модифікрваних індієм тонких плівок As2(S, Se)3 Анотація   PDF
I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Chichura, A. M. Solomon, V. M. Krasilinets
 
Том 17, № 4 (2016) Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді Анотація   PDF
R. V. Mazurenko, S. N. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbik
 
Том 17, № 4 (2016) Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах Анотація   PDF
V. O. Kotsyubynsky, A. B. Hrubiak, V. V. Moklyak, L. V. Mokhnatska
 
Том 16, № 2 (2015) Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К+-вмісних водних електролітах Анотація   PDF
I. M. Budzulyak, N. Ya. Ivanichok, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, R. P. Lisovskiy
 
Том 17, № 4 (2016) Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах Анотація   PDF
V. V. Prokopiv, I. V. Horichok, M. S. Pylyponiuk, V. M. Boychuk, G. D. Маteik, T. M. Mazur
 
Том 17, № 2 (2016) Залежність ефектів післядії та контакту шорстких поверхонь композит-метал від орієнтаційних чинників дисперсної фази полімерної матриці Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys
 
Том 18, № 4 (2017) Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику Анотація   PDF (English)
V.V. Kalinchak, A.S. Chernenko, A.N. Sofronkov, А.V. Fedorenko
 
Том 20, № 1 (2019) Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe Анотація   PDF (En.) (English)
V.P. Makhniy, P.P. Horley, M.M. Berezovskiy
 
Том 17, № 4 (2016) Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії Анотація   PDF
O. M. Rymar, A. M. Gusak
 
Том 16, № 3 (2015) Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13 Анотація   PDF
V. G. Khyzhnyak, M. V. Arshuk, O. V. Khyzhnyak, A. I. Dudka, I. I. Bilyk
 
Том 16, № 2 (2015) Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом Анотація   PDF
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. lkiv, Y. V. Yavorskyi, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, М. V. Karpetz
 
Том 17, № 4 (2016) Зміна оптичних властивостей моноселенідів індію і галію при термічному впровадженні NaNO2 Анотація   PDF
Z. D. Kovalyuk, V. B. Boledzyuk, M. M. Pyrlya, R. L. Potsiluiko, V. V. Netyaga
 
Том 18, № 2 (2017) Зміна структури та електропровідних характеристик тонких плівок під час довготривалого старіння Анотація   PDF (English)
B. P. Yatsyshyn, N. I. Domantsevych
 
Том 16, № 2 (2015) Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гамма- квантами Анотація   PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk
 
Том 19, № 1 (2018) Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами Анотація   PDF (En.) (English)
I. F. Myronyuk, H. V. Vasylyeva, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa
 
Том 18, № 2 (2017) Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі титанових наноплівок, нанесених на неметалеві матеріали Анотація   PDF (English)
Yu. V. Naydich, I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, D. B. Shakhnin
 
Том 20, № 2 (2019) Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі тонких подвійних нікелево-срібних плівок, нанесених на оксидні матеріали Анотація   PDF (English)
I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, D. B. Shakhnin
 
Том 16, № 2 (2015) Кінетика просочування Cr3C2 марганцевим мельхіором у процесі отримання керметів Анотація   PDF
T. A. Shihab, Ya. A. Kryl’, Yu. I. Paraiko, P. M. Prysyazhnyuk, L. Ya. Ropyak, V. V. Turluch
 
Том 16, № 2 (2015) Кінетика процесів росту наноструктур PbTe:Bi на слюді Анотація   PDF
Ya. P. Saliy, O. I. Nalyvaychuk, M. V. Reykalo
 
Том 17, № 1 (2016) Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту Анотація   PDF
M. A. Ruvinskii, B. M. Ruvinskii, O. B. Kostyuk
 
Том 18, № 1 (2017) Кінетичні особливості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами Анотація   PDF
L. Boichyshyn, M. O. Danyliak, B. Kotur, T. Mika
 
Том 18, № 4 (2017) Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe Анотація   PDF (English)
O.B. Kostyuk, M.A. Ruvinskii, E.V. Ivakin, M.Yu. Pereginchuk
 
Том 18, № 2 (2017) Квантові точки CdTe та їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації Анотація   PDF (English)
I. D. Stolyarchuk, R. Wojnarowska - Nowak, J. Polit, E. Sheregii, S. Nowak, M. Romerowicz - Misielak
 
Том 16, № 2 (2015) Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду Анотація   PDF
D. M. Freik, M. A. Ruvinskyy, O. B. Kostyuk, R. O. Dzumedzey
 
Том 16, № 3 (2015) Квантово-хімічне дослідження впливу поверхні кремнезему на посилення вогнегасного ефекту флуоровмісних вуглеводнів Анотація   PDF
V. Kukueva
 
Том 16, № 4 (2015) Класичні розмірні ефекти в плівках n-PbTe Анотація   PDF
M. A. Ruvinskii, O. B. Kostyuk, B. S. Dzundza
 
Том 18, № 1 (2017) Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe легованого Sb Анотація   PDF
Ya. P. Saliy
 
Том 18, № 2 (2017) Коефіцієнт міжзонного поглинання світла надґраткою квантових точок InAs/GaxIn1-xAs при низьких температурах Анотація   PDF (English)
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk
 
Том 18, № 4 (2017) Комп'ютерне моделювання динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для кріодеструкції Анотація   PDF (English)
L.I. Anatychuk, L.M. Vikhor, R.R. Kobylianskyi, T.Ya. Kadeniuk
 
Том 16, № 2 (2015) Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду Анотація   PDF
О. M. Khemiy, L. S. Yablon, І. М. Budzulyak, O. V. Morushko, Yu. Yu. Stubrov, I. P. Yaremiy
 
Том 18, № 4 (2017) Композитні термоелектричні матеріали на основі телуридів свинцю та кадмію Анотація   PDF (English)
O.M. Matkivsky, V.V. Prokopiv, I.V. Horichok, M.A. Pylyponiuk, Y.V. Shemerliuk, G.D. Mateik, L.D. Yurchyshyn, M.Yo. Nahornyak
 
Том 16, № 3 (2015) Комп’ютерне моделювання арсенід галієвих супер бета-транзисторів на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyi, V. S. Huzik
 
Том 18, № 4 (2017) Комп’ютерне моделювання рекурсивних цифрових фільтрів другого порядку сигнальної системи автоматизованого проектування Анотація   PDF (English)
S.P. Novosyadly, R.V. Valter
 
Том 17, № 2 (2016) Конструкторсько-технологічний аналіз біполярних транзисторів високої швидкодії на основі структур AlGaAs/GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyj, S. I. Boyko
 
Том 16, № 2 (2015) Кореляційний зв’язок між ефектами післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk
 
Том 16, № 2 (2015) Крайове поглинання тонких плівок b–Ga2O3 Анотація   PDF
O M. Bordun, I. Y. Kukharskiy, B. O. Bordun, V. B. Lushchanetsj
 
Том 18, № 1 (2017) Крайове поглинання тонких плівок (Y0.06Ga0.94)8O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska
 
Том 16, № 1 (2015) Кристалографічні особливості наноструктур SnTe на полііміді Анотація   PDF
Ya. P. Saliy
 
Том 16, № 3 (2015) Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження Анотація   PDF
T. R. Tatarchuk, I. P. Yaremiy, N. D. Paliychuk
 
Том 17, № 4 (2016) Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті Анотація   PDF
V. D. Fedoriv, N. V. Stashko, I. P. Yaremiy, L. V. Turovska
 
Том 17, № 3 (2016) Кристалохімічний аналіз потрійних фаз у системах Ме-Р-S(Se), де Ме – Ag, Cu, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb Анотація   PDF
Yu. V. Voroshilov, M. V. Potoriy, P. M. Мilyan, Zh. I. Milyan
 
Том 16, № 4 (2015) Кристалохімія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів CdxZn1-xTe Анотація   PDF
G. Ya. Hurgula, T. P. Vintonyak, O. V. Yaremiychuk
 
Том 16, № 1 (2015) Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу Анотація   PDF
V. I. Mandzyuk, V. G. Khomenko, V. M. Sachko, I. F. Myronyuk, V. Z. Barsukov
 
Том 18, № 1 (2017) Мінізонна електропровідність у надґратках кубічних квантових точок гетеросистеми InAs/GaxIn1-xAs Анотація   PDF
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk
 
Том 16, № 1 (2015) Міцність вуглецевих наноплівок Анотація   PDF
R. A. Pelenskyi
 
Том 18, № 1 (2017) Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання Анотація   PDF
B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk
 
Том 17, № 3 (2016) Магнітна надтонка структура епітаксійних плівок фериту нікелю Анотація   PDF
S. I. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak
 
Том 20, № 2 (2019) Магнітна сприйнятливість ниткоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 опромінених протонами Анотація   PDF   PDF (English)
Yu. Pavlovskyy, P. Lytovchenko, I. Ostrovskyy, N. Pavlovska
 
Том 17, № 1 (2016) Магніто- і тензоопір компенсованих кристалів р-Ge в області слабких, проміжних і класично сильних магнітних полів Анотація   PDF
G. P. Gaidar
 
Том 19, № 2 (2018) Магнітоопір ниткоподібних кристалів Ge-Si в області переходу метал-діелектрик Анотація   PDF (English)   PDF (Ukr.)
A. Druzhynin, I. Ostrovsky, Yu. Khoverko, N. Lyakh-Kaguy
 
151 - 200 з 365 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2309-8589