Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 18, № 4 (2017) Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику Анотація   PDF (English)
V.V. Kalinchak, A.S. Chernenko, A.N. Sofronkov, А.V. Fedorenko
 
Том 20, № 1 (2019) Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe Анотація   PDF (En.) (English)
V.P. Makhniy, P.P. Horley, M.M. Berezovskiy
 
Том 17, № 4 (2016) Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії Анотація   PDF
O. M. Rymar, A. M. Gusak
 
Том 16, № 3 (2015) Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13 Анотація   PDF
V. G. Khyzhnyak, M. V. Arshuk, O. V. Khyzhnyak, A. I. Dudka, I. I. Bilyk
 
Том 16, № 2 (2015) Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом Анотація   PDF
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. lkiv, Y. V. Yavorskyi, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, М. V. Karpetz
 
Том 17, № 4 (2016) Зміна оптичних властивостей моноселенідів індію і галію при термічному впровадженні NaNO2 Анотація   PDF
Z. D. Kovalyuk, V. B. Boledzyuk, M. M. Pyrlya, R. L. Potsiluiko, V. V. Netyaga
 
Том 18, № 2 (2017) Зміна структури та електропровідних характеристик тонких плівок під час довготривалого старіння Анотація   PDF (English)
B. P. Yatsyshyn, N. I. Domantsevych
 
Том 16, № 2 (2015) Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гамма- квантами Анотація   PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk
 
Том 19, № 1 (2018) Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами Анотація   PDF (En.) (English)
I. F. Myronyuk, H. V. Vasylyeva, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa
 
Том 18, № 2 (2017) Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі титанових наноплівок, нанесених на неметалеві матеріали Анотація   PDF (English)
Yu. V. Naydich, I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, D. B. Shakhnin
 
Том 16, № 2 (2015) Кінетика просочування Cr3C2 марганцевим мельхіором у процесі отримання керметів Анотація   PDF
T. A. Shihab, Ya. A. Kryl’, Yu. I. Paraiko, P. M. Prysyazhnyuk, L. Ya. Ropyak, V. V. Turluch
 
Том 16, № 2 (2015) Кінетика процесів росту наноструктур PbTe:Bi на слюді Анотація   PDF
Ya. P. Saliy, O. I. Nalyvaychuk, M. V. Reykalo
 
Том 17, № 1 (2016) Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту Анотація   PDF
M. A. Ruvinskii, B. M. Ruvinskii, O. B. Kostyuk
 
Том 18, № 1 (2017) Кінетичні особливості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами Анотація   PDF
L. Boichyshyn, M. O. Danyliak, B. Kotur, T. Mika
 
Том 18, № 4 (2017) Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe Анотація   PDF (English)
O.B. Kostyuk, M.A. Ruvinskii, E.V. Ivakin, M.Yu. Pereginchuk
 
Том 18, № 2 (2017) Квантові точки CdTe та їх біокон‘югати із альбуміном крові людини для флуоресцентної візуалізації Анотація   PDF (English)
I. D. Stolyarchuk, R. Wojnarowska - Nowak, J. Polit, E. Sheregii, S. Nowak, M. Romerowicz - Misielak
 
Том 16, № 2 (2015) Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду Анотація   PDF
D. M. Freik, M. A. Ruvinskyy, O. B. Kostyuk, R. O. Dzumedzey
 
Том 16, № 3 (2015) Квантово-хімічне дослідження впливу поверхні кремнезему на посилення вогнегасного ефекту флуоровмісних вуглеводнів Анотація   PDF
V. Kukueva
 
Том 16, № 4 (2015) Класичні розмірні ефекти в плівках n-PbTe Анотація   PDF
M. A. Ruvinskii, O. B. Kostyuk, B. S. Dzundza
 
Том 18, № 1 (2017) Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe легованого Sb Анотація   PDF
Ya. P. Saliy
 
Том 18, № 2 (2017) Коефіцієнт міжзонного поглинання світла надґраткою квантових точок InAs/GaxIn1-xAs при низьких температурах Анотація   PDF (English)
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk
 
Том 18, № 4 (2017) Комп'ютерне моделювання динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для кріодеструкції Анотація   PDF (English)
L.I. Anatychuk, L.M. Vikhor, R.R. Kobylianskyi, T.Ya. Kadeniuk
 
Том 16, № 2 (2015) Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду Анотація   PDF
О. M. Khemiy, L. S. Yablon, І. М. Budzulyak, O. V. Morushko, Yu. Yu. Stubrov, I. P. Yaremiy
 
Том 18, № 4 (2017) Композитні термоелектричні матеріали на основі телуридів свинцю та кадмію Анотація   PDF (English)
O.M. Matkivsky, V.V. Prokopiv, I.V. Horichok, M.A. Pylyponiuk, Y.V. Shemerliuk, G.D. Mateik, L.D. Yurchyshyn, M.Yo. Nahornyak
 
Том 16, № 3 (2015) Комп’ютерне моделювання арсенід галієвих супер бета-транзисторів на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyi, V. S. Huzik
 
Том 18, № 4 (2017) Комп’ютерне моделювання рекурсивних цифрових фільтрів другого порядку сигнальної системи автоматизованого проектування Анотація   PDF (English)
S.P. Novosyadly, R.V. Valter
 
Том 17, № 2 (2016) Конструкторсько-технологічний аналіз біполярних транзисторів високої швидкодії на основі структур AlGaAs/GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyj, S. I. Boyko
 
Том 16, № 2 (2015) Кореляційний зв’язок між ефектами післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk
 
Том 16, № 2 (2015) Крайове поглинання тонких плівок b–Ga2O3 Анотація   PDF
O M. Bordun, I. Y. Kukharskiy, B. O. Bordun, V. B. Lushchanetsj
 
Том 18, № 1 (2017) Крайове поглинання тонких плівок (Y0.06Ga0.94)8O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska
 
Том 16, № 1 (2015) Кристалографічні особливості наноструктур SnTe на полііміді Анотація   PDF
Ya. P. Saliy
 
Том 16, № 3 (2015) Кристалоквазіхімічна модель формування шпінельного CoFe2O4, отриманого методом хімічного співосадження Анотація   PDF
T. R. Tatarchuk, I. P. Yaremiy, N. D. Paliychuk
 
Том 17, № 4 (2016) Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті Анотація   PDF
V. D. Fedoriv, N. V. Stashko, I. P. Yaremiy, L. V. Turovska
 
Том 17, № 3 (2016) Кристалохімічний аналіз потрійних фаз у системах Ме-Р-S(Se), де Ме – Ag, Cu, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb Анотація   PDF
Yu. V. Voroshilov, M. V. Potoriy, P. M. Мilyan, Zh. I. Milyan
 
Том 16, № 4 (2015) Кристалохімія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів CdxZn1-xTe Анотація   PDF
G. Ya. Hurgula, T. P. Vintonyak, O. V. Yaremiychuk
 
Том 16, № 1 (2015) Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу Анотація   PDF
V. I. Mandzyuk, V. G. Khomenko, V. M. Sachko, I. F. Myronyuk, V. Z. Barsukov
 
Том 18, № 1 (2017) Мінізонна електропровідність у надґратках кубічних квантових точок гетеросистеми InAs/GaxIn1-xAs Анотація   PDF
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk
 
Том 16, № 1 (2015) Міцність вуглецевих наноплівок Анотація   PDF
R. A. Pelenskyi
 
Том 18, № 1 (2017) Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання Анотація   PDF
B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk
 
Том 17, № 3 (2016) Магнітна надтонка структура епітаксійних плівок фериту нікелю Анотація   PDF
S. I. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak
 
Том 17, № 1 (2016) Магніто- і тензоопір компенсованих кристалів р-Ge в області слабких, проміжних і класично сильних магнітних полів Анотація   PDF
G. P. Gaidar
 
Том 19, № 2 (2018) Магнітоопір ниткоподібних кристалів Ge-Si в області переходу метал-діелектрик Анотація   PDF (English)   PDF (Ukr.)
A. Druzhynin, I. Ostrovsky, Yu. Khoverko, N. Lyakh-Kaguy
 
Том 16, № 2 (2015) Магнітооптичні властивості наночастинок магніторозчиненого напівпровідника CdMnTe, отриманих фізичними методами Анотація   PDF
І. D. Stolyarchuk
 
Том 18, № 2 (2017) Магнетоопір ниткоподібних кристалів Bi2Se3 при низьких температурах Анотація   PDF (English)
N. S. Liakh-Kaguy, A. A. Druzhinin, I. P. Ostrovskii, Yu. N. Khoverko
 
Том 16, № 1 (2015) Металізація вуглецевих волокон подвійними та потрійними мідними композиціями Анотація   PDF
H. O. Sirenko, M. B. Skladanyuk, L. M. Soltys
 
Том 17, № 2 (2016) Методи отримання катодних матеріалів літієвих джерел струму на основі нанодисперсних фторидів заліза Анотація   PDF
V. V. Moklyak, L. Z. Zbihley
 
Том 16, № 1 (2015) Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза Анотація   PDF
A. B. Hrubiak, V. О. Kotsyubynsky, V. V. Moklyak
 
Том 18, № 2 (2017) Методи термохімічної та механічної активації наповнювачів полімерних композитних матеріалів Анотація   PDF (English)
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, I. V. Sulyma, M. I. Martynyuk
 
Том 19, № 3 (2018) Методика отримання та дослідження оптичних властивостей вуглецевих квантових точок. Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
S. D. Bardashevska, I.M. Budzulyak, S.I. Budzulyak, B.I. Rachiy, R.V. Ilnytskyi, B.N. Kulchytskyi, Yu.Yu. Starchuk
 
Том 16, № 1 (2015) Механізми структуроутворення та термоелектричні властивості парофазних конденсатів твердого розчину PbTe– Bi2Te3 на ситалі Анотація   PDF
I. S. Bylina
 
151 - 200 з 348 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2309-8589