Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 16, № 2 (2015) Отримання та Х-променевий аналіз порошків кобальтових феритів, заміщених катіонами нікелю Анотація   PDF
V. S. Bushkova, I. P. Yaremiy, R. V. Ilnitsky, R. P. Lisovskiy, M. L. Mokhnatskyi
 
Том 19, № 1 (2018) Період індукції і температура горіння холодних газоповітряних сумішей з домішками горючого газу на платиновій частинці (нитці) Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
V. V. Kalinchak, O. C. Chernenko, M. V. Sikorskyi, O. N. Sofronkov, A. V. Fedorenko
 
Том 16, № 1 (2015) Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка Анотація   PDF
L. S. Semko, L. P. Storozhuk, S. V. Khutornyi, P. P. Gorbyk
 
Том 18, № 4 (2017) Перспективний катодний матеріал для літієвих джерел струму LaFe0.5Cr0.5O3 Анотація   PDF (English)
I.P. Yaremiy, M.L. Mokhnatskyi, L.V. Mokhnatska, S.I. Yaremiy, A.I. Kachmar
 
Том 16, № 1 (2015) Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію Анотація   PDF
I. M. Budzulyak, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, M. V. Berkeschuk
 
Том 17, № 3 (2016) Поведінка потоку органічних рідин всередині вуглецевих нанотрубок Анотація   PDF
A. G. Barilka, R. M. Balabai
 
Том 18, № 4 (2017) Покращення параметрів сорбції іонів нікелю бентонітом внаслідок опромінення його надвисокочастотними хвилями Анотація   PDF (English)   PDF (Ukr.)
L. Sysa, L. Shevchuk, A. Kontsur
 
Том 16, № 1 (2015) Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях Анотація   PDF
V. O. Vilensky, Y. V. Bardadym, Y. P. Gomza, Y. Y. Kercha
 
Том 17, № 4 (2016) Порівняльний аналіз визначення напруженого стану епоксидних компаундів гідростатичною усадкою та тензометричною деформацією Анотація   PDF
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, L. M. Soltys, I. A. Mandzyuk
 
Том 18, № 1 (2017) Порожниста сферична молекула діоксиду силіцію (SiO2)20(H2O)10: теоретичні розрахунки IЧ-спектру Анотація   PDF
O. Filonenko, V. Lobanov, A. Grebenyuk
 
Том 20, № 1 (2019) Потрійні системи Lu-V-{Ge, Sn} Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
Mariya Konyk, Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vitaliy Romaka, Roman Serkiz
 
Том 16, № 1 (2015) Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 на слюді Анотація   PDF
D. M. Freik, B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn, R. S. Yavorskiy
 
Том 16, № 4 (2015) Про використання термоелектричних приладів у кріохірургії Анотація   PDF
I. A. Moskalyk
 
Том 19, № 4 (2018) Про застосування термоелектричного охолодження у косметології Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
R. R. Kobylianskyi, O. O. Bezpalchuk, V. Yu. Vyhonnyi
 
Том 16, № 1 (2015) Про роль мезоентропіі в термодинаміці фазових перетворень першого роду в сплавах Анотація   PDF
A. Shirinyan
 
Том 19, № 3 (2018) Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску. 1. Вимоги щодо властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, V. P. Svidersky
 
Том 18, № 4 (2017) Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску. 5. Сумісність олив з поліетиленом Анотація   PDF (English)
H.O. Sirenko, M.I. Martynyuk, V.P. Svidersky, I.V. Sulyma, R.V. Ilnіtskyy, N.V. Shmaltser, M.I. Kretov, A.M. Zavoyko, О.V. Kuzyshyn
 
Том 19, № 4 (2018) Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етиленових компресорів надвисокого тиску. 2. Характеристика об’єкта дослідження. Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, V. P. Svidersky, N. V. Shmaltser, O. V. Kuzyshyn
 
Том 18, № 3 (2017) Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 3. Дослідження в’язкo-температурних властивостей мастил Анотація   PDF (English)
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, N. V. Shmaltser
 
Том 19, № 1 (2018) Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 4. Дослідження антифрикційних властивостей нафтенових і полігліколевих мастил під час високих навантажень твердих пар тертя Анотація   PDF (En.) (English)
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, V. P. Svidersky, O. V. Kuzyshyn, N. V. Shmaltser
 
Том 20, № 1 (2019) Провідні характеристики тонкоплівкових композиційних матеріалів з мінеральними наповнювачами Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
N. I. Domantsevich, B. P. Yatsyshyn
 
Том 19, № 3 (2018) Проектування термоелектричного передпускового джерела тепла на газовому паливі Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
M. V. Maksymuk
 
Том 16, № 3 (2015) Процеси самоорганізації та фрактальний підхід до формування некристалічного стану Анотація   PDF
M. I. Mar’yan, N. V. Yurkovych
 
Том 20, № 1 (2019) Процеси старіння в плівках залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами бору Анотація   PDF (En.) (English)
I. P. Yaremiy, M. M. Povkh, V. O. Kotsyubynsky, V. D. Fedoriv, S. I. Yaremiy, R. I. Pashkovska
 
Том 16, № 2 (2015) Процеси трансформації енергії в активованих йонами Er3+ лазерних матеріалах (огляд) Анотація   PDF
A. H. Kevshyn, V. V. Halyan, T. A. Semenyuk
 
Том 16, № 3 (2015) П’єзоелектричний резонанс в сегнетоелектриках типу KH2PO4 Анотація   PDF
R. R. Levitskii, I. R. Zachek, A. P. Moina, A. S. Vdovych
 
Том 16, № 3 (2015) Радіаційно-індуковані зміни поруватої структури іонообмінних сорбентів на основі фосфату титану та силікату цирконію Анотація   PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk, M. Tcyba
 
Том 17, № 3 (2016) Раманівська спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)N(H2O)N/2 Анотація   PDF
O. V. Filonenko
 
Том 18, № 1 (2017) Релаксаційна поляризація у воденьмісних шаруватих кристалах GaSe Анотація   PDF
V. M. Kaminskii, Z. D. Kovalyuk, V. I. Ivanov, V. V. Netyaga
 
Том 16, № 3 (2015) Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі Анотація   PDF
E. Ph. Shtapenko, V. A. Zabludovsky, V. V. Tytarenko
 
Том 16, № 1 (2015) Розв’язок прикладних проблем комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у октаедричному оточенні ліґандів на основі теорії кристалічного поля Анотація   PDF
T. R. Tatarchuk, H. O. Sirenko, U. L. Kush
 
Том 19, № 3 (2018) Розрахунок стабільності і перебудова поверхні кристалів в рамках DFT-обчислень Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
Bohdana Naydych
 
Том 19, № 1 (2018) Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
V. V. Kuryliuk, O. M. Krit
 
Том 17, № 2 (2016) Розробка і моделювання елементів аналітичної мікросистеми-на-кристалі зі структурами “кремній-на-ізоляторі” Анотація   PDF
V. V. Dovgiy, I. T. Kohut, V. I. Golota
 
Том 18, № 3 (2017) Самоузгоджений розрахунок потенціального профілю GaN/AlN резонансно-тунельних структур Анотація   PDF (English)
I. V. Boyko, M. V. Tkach, Ju. O. Seti
 
Том 16, № 4 (2015) Селективне травлення монокристалів ZnхCd1-хTe Анотація   PDF
G. M. Okrepka, V. М. Tomashik
 
Том 17, № 1 (2016) Сенсорні елементи і пристрої оперативної діагностики рівня глюкози в крові Анотація   PDF
I. T. Kogut, M. V. Kotyk
 
Том 16, № 1 (2015) Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te Анотація   PDF
D. M. Freik, S. I. Mudriy, Ts. A. Kriskov, I. V. Gorіchok, O. M. Matkіvsky, T. O. Semko
 
Том 17, № 4 (2016) Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe Анотація   PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, S. I. Mudrij, T. O. Semko, L. J. Megilovska, I. S. Gatala, L. D. Yurchyshyn
 
Том 17, № 2 (2016) Синтез вуглець-кремнеземних наноматеріалів карбонізацією сополімеру ацетату целюлози з поліізоціанатом Анотація   PDF
V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin
 
Том 16, № 1 (2015) Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту Анотація   PDF
V. S. Bushkova, B. K. Ostafiychuk, Yu. M. Tafiychuk, I. P. Yaremiy
 
Том 18, № 1 (2017) Синтез та електричні властивості тонких плівок аргіродиту Ag8SnSe6 Анотація   PDF
I. V. Semkiv, H. A. Ilchuk, T. O. Dubiv, R. Yu. Petrus, E. O. Zmiiovska, V. V. Kusnezh, N. A. Ukrainets
 
Том 18, № 3 (2017) Сонячний термоелектричний генератор Анотація   PDF (English)
V. V. Prokopiv, L. I. Nykyruy, O. M. Voznyak, B. S. Dzundza, I. V. Horichok, Ya. S. Yavorskyi, O. M. Matkivskyi, T. M. Mazur
 
Том 20, № 1 (2019) Спектр випромінювання послідовності електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищі Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
I. A. Konstantinovich, A. V. Konstantinovich
 
Том 18, № 3 (2017) Спектроскопічне дослідження взаємодії у системах Ge-In2O3-MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu) Анотація   PDF (English)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, G. V. Nechyporenko, I. V. Stoyanova, L. V. Sadkovska
 
Том 16, № 2 (2015) Сповнене праці життя (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) Анотація   PDF
V. G. Kozyrsky, O. M. Rokitsky, V. A. Schenderovsky
 
Том 17, № 1 (2016) Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю Анотація   PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, M. A. Lopуanko, T. O. Semko, O. L. Sokolov
 
Том 17, № 4 (2016) Структура і коливні спектри тонких плівок β-Ga2O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid,, I. Yo. Kukharskyy, V. V. Ptashnyk, M. V. Partyka
 
Том 20, № 1 (2019) Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon Анотація   PDF (En.) (English)
V. M. Boychuk, L. O. Shyyko, V. O. Kotsyubynsky, A. I. Kachmar
 
Том 20, № 1 (2019) Структура залізо-нікелевих покриттів, отриманих імпульсним струмом Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
R. P. Ganich, V. O. Zabludovsky, V. V. Artemchuk
 
251 - 300 з 348 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


ISSN: 2309-8589