Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 19, № 1 (2018) Структура та магнітні властивості голкоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
Yu. V. Pavlovskyy, G. Luka, I. P. Ostrovskyy, N. T. Pavlovska
 
Том 16, № 1 (2015) Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів In2Se3{Mn}, InSe{Mn} і InSe{Fe} Анотація   PDF
V. V. Kaminskii, Z. D. Kovalyuk, V. I. Ivanov
 
Том 17, № 3 (2016) Структурні та оптичні властивості ' -фази Ag8SnSe6 Анотація   PDF
I. V. Semkiv
 
Том 18, № 3 (2017) Структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, легованих Co та Ni, отриманих методом іонно-плазмового напилення Анотація   PDF (English)
I. D. Stolyarchuk, G. I. Kleto, A. Dziedzic
 
Том 16, № 3 (2015) Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення Анотація   PDF
G. M. Rozantsev
 
Том 18, № 2 (2017) Структуроутворення та корозійні властивості квазікристалічних сплавів Al–Ni–Fe Анотація   PDF (English)
O. V. Sukhova, V. A. Polonskyy, K. V. Ustinovа
 
Том 16, № 3 (2015) Струмоутворюючі процеси в літієвих джерелах струму з композиційним катодом SiO2 – C Анотація   PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko
 
Том 19, № 4 (2018) Схемотопологічне моделювання КНІ КМОН кільцевих генераторів для сенсорних мікросистем-на-кристалі Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
M. V. Kotyk, V. V. Dovgyi, I. T. Kogut, V. I. Holota
 
Том 16, № 2 (2015) Схемотопологічне моделювання перетворювачів рівнів сигналів для аналітичних мікросистем-на-кристалі Анотація   PDF
V. V. Dovgiy, I T. Kohut, V. I. Holota
 
Том 19, № 3 (2018) Температурна залежність показника заломлення скловидних сплавів системи Ag – As −S Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
I. I. Shpak, І. Studenyak, O. Shpak
 
Том 16, № 4 (2015) Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4 Анотація   PDF
V. S. Bushkova, A. V. Kopayev, N. I. Bushkov, B. V. Karpyk, O. M. Matkivsky
 
Том 16, № 1 (2015) Теорія динамічної провідності трибар’єрної резонансно- тунельної структури з двофотонними лазерними переходами Анотація   PDF
Yu. O. Seti, I. V. Boyko, M. V. Pan’kiv
 
Том 16, № 4 (2015) Теоретичні та експериментальні дослідження лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiOx Анотація   PDF (English)
O. O. Gavryliuk, O. Yu. Semchuk, B. V. Lytovchenko
 
Том 17, № 2 (2016) Термодинаміка неньютонівських рідин (бурових розчинів) Анотація   PDF
J. S. Beletsky, M. V. Senyushkovych, I. J. Beletsky, T. J. Shymko
 
Том 16, № 4 (2015) Термодинамічні параметри кристалів плюмбум сульфіду у кубічній фазі Анотація   PDF
B. P. Volochanska
 
Том 16, № 1 (2015) Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок Анотація   PDF
D. M. Freik, B. P. Volochanska, T. O. Parashchuk
 
Том 20, № 1 (2019) Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
V. Prokopiv, R. Dzumedzey, I. Horichok, T. Semko, G. Mateik, O. Khshanovska
 
Том 18, № 3 (2017) Термодинамічний аналіз перспективних реакцій отримання додекабориду алюмінію AlB12 із промислово-доступних безкисневих вихідних речовин Анотація   PDF (English)
O. Vasiliev, V. Muratov, T. Duda
 
Том 17, № 2 (2016) Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду Анотація   PDF
M. A. Lopyanko, S. I. Mudrij, S. V. Optasyuk, T. O. Semko, T. S. Luba, G. D. Mateik, I. V. Gorichok, Ya. S. Yavorskyi
 
Том 18, № 2 (2017) Термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnAgTe Анотація   PDF (English)
M. O. Haluschak, I. V. Horichok, T. O. Semko, S. I. Mydryi, S. Optasyuk, R. O. Dzumedzey
 
Том 16, № 1 (2015) Термоелектричний плюмбум телурид із нановключеннями ZnO Анотація   PDF
O. M. Matkivsky
 
Том 16, № 4 (2015) Термомеханічні та діелектричні властивості мезокомпозитів на основі поліепоксиду, оксидів металів та поліаніліну, сформованих у постійних фізичних полях Анотація   PDF
Y. V. Bardadym, V. O. Vilenskiy
 
Том 19, № 4 (2018) Термопольова стабілізація порогової напруги польових транзисторів субмікронної технології ВІС Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
S. P. Novosyadliy, V. M. Gryga, I. I. Kurysh, M. I. Melnyk
 
Том 18, № 4 (2017) Технологія осадження відкритим випаровуванням у вакуумі фотоелектричних плівок CdTe Анотація   PDF (English)
R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, Ya.S. Yavorskyi, Lyubomyr Nykyruy
 
Том 17, № 3 (2016) Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST Анотація   PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn
 
Том 17, № 4 (2016) Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe Анотація   PDF
V. M. Katerynchuk, B. V. Kushnir, Z. R. Kudrynskyi, Z. D. Kovalyuk, I. G. Tkachuk, O. S. Litvin
 
Том 18, № 1 (2017) Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe водними розчинами HNO3– НІ – гліцерин Анотація   PDF
E. E. Hvozdiyevskyi, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk
 
Том 18, № 2 (2017) Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi Анотація   PDF (English)
I. I. Shtablavyi, S. I. Mudry, U. I. Liudkevych
 
Том 19, № 3 (2018) Удосконалення технології синтезу та властивості біодизельного палива Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
V. S. Ribun, S. A. Kurta, T. Y. Gromovy, O. M. Khatsevich
 
Том 16, № 3 (2015) Утворення сферолітів в електроосаджених сплавах Fe-Ni та Fe-Cr-Ni Анотація   PDF
Ie. V. Kolesnyk, O. B. Girin
 
Том 18, № 1 (2017) Фізичні та термодинамічні властивості боридів Анотація   PDF
N. Yu. Filonenko
 
Том 19, № 4 (2018) Фазові рівноваги та фотоіндуковані зміни у системах Ag2S-In2S3-Si(Ge)S(Se)2 Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
G. L. Myronchuk, V. P. Sachanyuk, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurueva
 
Том 16, № 2 (2015) Фазові рівноваги у системах з участю тетрарних сполук типу MeIMeIIIP2S6(Se6), де MeI – Cu, Ag; MeIII – In, Cr Анотація   PDF
M. V. Potorij, P. М. Мilyan, S. F. Motrya, V. V. Tovt, S. M. Hasinets
 
Том 16, № 2 (2015) Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами Анотація   PDF
S. P. Novosjadly, A. I. Terletsky, O. B. Fryk
 
Том 18, № 1 (2017) Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії Анотація   PDF
D. M. Zayachuk, V. E. Slynko, A. Csik
 
Том 17, № 1 (2016) Фотолюмінесцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах та полімерних плівках Анотація   PDF
S. I. Budzulyak, L. A. Demchyna, V. M. Yermakov, O. A. Kapush, D. V. Korbutyak, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk, L. I. Trishchuk, S. D. Boruk
 
Том 19, № 4 (2018) Фотолюмінесценція стекол 70Ga2S3 – 30La2S3 легованих Ербієм Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
V. V. Halyan, I. A. Ivashchenko, A. H. Kevshyn, I. D. I.D. Olekseyuk, P. V. Tishchenko
 
Том 19, № 4 (2018) Фрагменти з історії винайдення Ві2Те3 та його перших практичних використань Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
O. V. Nitsovich, M. V. Serbyn
 
Том 17, № 4 (2016) Фрактальність та параметр Грюнайзена полімерних систем з від’ємним коефіцієнтом Пуассона Анотація   PDF
T. N. Shevchuk, N. A. Bordjuk
 
Том 17, № 2 (2016) Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3–НІ–лактатна кислота Анотація   PDF
E. E. Hvozdiyevskyy, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk
 
Том 19, № 4 (2018) Хімічне впорядкування в розплаві Ni66,7In33,3 Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
Z. M. Oliinyk, A. V. Korolyshyn, S. I. Mudry
 
Том 17, № 2 (2016) Хімічний спосіб отримання порошкоподібних сумішей кристалів Cu –нано, мікродисперсності для армування полімерних композицій які використовуються в якості матеріалів для 3d друку Анотація   PDF
M. V. Gorenko
 
Том 18, № 3 (2017) Харчовий керамічний посуд як джерело кадмієвої інтоксикації людського організму Анотація   PDF (English)
L. R. Babchuk
 
Том 16, № 1 (2015) Центри люмінесценції в тонких плівках ZnGa2O4 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, B. O. Bordun
 
Том 17, № 1 (2016) Центри люмінесценції в тонких плівках β-Ga2O3 та (Y0,06Ga0,94)2O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. I. Medvid, I. Y. Kukharskyy, B. O. Bordun
 
Том 16, № 2 (2015) Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyy, I. M. Lutskiy
 
Том 16, № 3 (2015) Явища переносу у тонких плівках SnTe легованих стибієм Анотація   PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. І. Makovyshyn, A. І. Tkachuk
 
Том 17, № 1 (2016) Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys
 
301 - 348 з 348 результатів << < 2 3 4 5 6 7 


ISSN: 2309-8589