Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 19, № 4 (2018) Термопольова стабілізація порогової напруги польових транзисторів субмікронної технології ВІС Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
S. P. Novosyadliy, V. M. Gryga, I. I. Kurysh, M. I. Melnyk
 
Том 18, № 4 (2017) Технологія осадження відкритим випаровуванням у вакуумі фотоелектричних плівок CdTe Анотація   PDF (English)
R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, Ya.S. Yavorskyi, Lyubomyr Nykyruy
 
Том 17, № 3 (2016) Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST Анотація   PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn
 
Том 17, № 4 (2016) Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe Анотація   PDF
V. M. Katerynchuk, B. V. Kushnir, Z. R. Kudrynskyi, Z. D. Kovalyuk, I. G. Tkachuk, O. S. Litvin
 
Том 18, № 1 (2017) Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe водними розчинами HNO3– НІ – гліцерин Анотація   PDF
E. E. Hvozdiyevskyi, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk
 
Том 18, № 2 (2017) Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi Анотація   PDF (English)
I. I. Shtablavyi, S. I. Mudry, U. I. Liudkevych
 
Том 19, № 3 (2018) Удосконалення технології синтезу та властивості біодизельного палива Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
V. S. Ribun, S. A. Kurta, T. Y. Gromovy, O. M. Khatsevich
 
Том 20, № 2 (2019) Утворення гідридів в поверхневому шарі алюмінію в нерівноважних умовах електролітної плазми Анотація   PDF   PDF (English)
L. I. Fedorenkova
 
Том 16, № 3 (2015) Утворення сферолітів в електроосаджених сплавах Fe-Ni та Fe-Cr-Ni Анотація   PDF
Ie. V. Kolesnyk, O. B. Girin
 
Том 18, № 1 (2017) Фізичні та термодинамічні властивості боридів Анотація   PDF
N. Yu. Filonenko
 
Том 19, № 4 (2018) Фазові рівноваги та фотоіндуковані зміни у системах Ag2S-In2S3-Si(Ge)S(Se)2 Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
G. L. Myronchuk, V. P. Sachanyuk, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurueva
 
Том 16, № 2 (2015) Фазові рівноваги у системах з участю тетрарних сполук типу MeIMeIIIP2S6(Se6), де MeI – Cu, Ag; MeIII – In, Cr Анотація   PDF
M. V. Potorij, P. М. Мilyan, S. F. Motrya, V. V. Tovt, S. M. Hasinets
 
Том 16, № 2 (2015) Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами Анотація   PDF
S. P. Novosjadly, A. I. Terletsky, O. B. Fryk
 
Том 20, № 3 (2019) Формування нанокластерів на адсорбованій поверхні під впливом всебічного тиску та електричного поля Анотація   PDF (English)   PDF
R. M. Peleshchak, O. V. Kuzyk, O. O. Dan’kiv
 
Том 18, № 1 (2017) Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії Анотація   PDF
D. M. Zayachuk, V. E. Slynko, A. Csik
 
Том 17, № 1 (2016) Фотолюмінесцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах та полімерних плівках Анотація   PDF
S. I. Budzulyak, L. A. Demchyna, V. M. Yermakov, O. A. Kapush, D. V. Korbutyak, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk, L. I. Trishchuk, S. D. Boruk
 
Том 19, № 4 (2018) Фотолюмінесценція стекол 70Ga2S3 – 30La2S3 легованих Ербієм Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
V. V. Halyan, I. A. Ivashchenko, A. H. Kevshyn, I. D. I.D. Olekseyuk, P. V. Tishchenko
 
Том 19, № 4 (2018) Фрагменти з історії винайдення Ві2Те3 та його перших практичних використань Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
O. V. Nitsovich, M. V. Serbyn
 
Том 17, № 4 (2016) Фрактальність та параметр Грюнайзена полімерних систем з від’ємним коефіцієнтом Пуассона Анотація   PDF
T. N. Shevchuk, N. A. Bordjuk
 
Том 17, № 2 (2016) Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3–НІ–лактатна кислота Анотація   PDF
E. E. Hvozdiyevskyy, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk
 
Том 19, № 4 (2018) Хімічне впорядкування в розплаві Ni66,7In33,3 Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
Z. M. Oliinyk, A. V. Korolyshyn, S. I. Mudry
 
Том 17, № 2 (2016) Хімічний спосіб отримання порошкоподібних сумішей кристалів Cu –нано, мікродисперсності для армування полімерних композицій які використовуються в якості матеріалів для 3d друку Анотація   PDF
M. V. Gorenko
 
Том 18, № 3 (2017) Харчовий керамічний посуд як джерело кадмієвої інтоксикації людського організму Анотація   PDF (English)
L. R. Babchuk
 
Том 16, № 1 (2015) Центри люмінесценції в тонких плівках ZnGa2O4 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, B. O. Bordun
 
Том 17, № 1 (2016) Центри люмінесценції в тонких плівках β-Ga2O3 та (Y0,06Ga0,94)2O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. I. Medvid, I. Y. Kukharskyy, B. O. Bordun
 
Том 16, № 2 (2015) Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем Анотація   PDF
S. P. Novosyadlyy, I. M. Lutskiy
 
Том 16, № 3 (2015) Явища переносу у тонких плівках SnTe легованих стибієм Анотація   PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. І. Makovyshyn, A. І. Tkachuk
 
Том 17, № 1 (2016) Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys
 
351 - 378 з 378 результатів << < 3 4 5 6 7 8 


ISSN: 2309-8589