Cемінар «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Сьомому всеукраїнському науковому семінарі «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ», який відбудеться 28-29 вересня 2017 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).
Передбачається обговорення таких проблем:
1. Методологічні пошуки в царині онто- і дизонтогенезу особистості.
2. Методологічний дискурс аксіо- й культурогенезу особистості.
3. Епігенетичні механізми персоногенезу: міждисциплінарний ракурс дослідження.
4. Духовна парадигма про передумови становлення особистості.
5. Особистість як суб’єкт життєтворчості: методи розуміння і конструювання.

Для участі в роботі семінару необхідно до 1 вересня 2017 року подати заявку за адресою: е-mail: karpenkozs@ukr.net
У заявці слід вказати прізвище, ім’я та по батькові автора, його місце роботи, посаду, науковий ступінь, тематичне спрямування доповіді, адресу, контактний телефон, е-mail, термін перебування в Івано-Франківську і бажані умови проживання.
Матеріали наукового семінару буде опубліковано у щорічному науковому журналі «Психологія особистості»», який включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 893 від 04.07.2013 р.) та зареєстровано у Міжнародному центрі ISSN, а також включено в його реєстр (ISSN 2309-785X), надано передплатний індекс 86123. Вартість публікації – 35 грн. за 1 стор. (для докторів наук публікація безкоштовна), обсяг статті – 10-14 сторінок. Вимоги до змісту і оформлення статей поміщено в № 1 (7) журналу за 2016 на сайті ps.pu.if.ua, а також на даному сайті у розділі "Подання"
Сума оргвнеску за участь у семінарі становить 150 грн. Усі витрати, пов’язані з участю в семінарі (проїзд, проживання, харчування), здійснюються за рахунок учасників.

До зустрічі в Івано-Франківську!ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)