№ 1 (2017)

Зміст

Персонологічні моделі та концепції

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ФИЛОСОФСКО-ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов 30-36
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ФАСИЛІТАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА PDF
Зоряна Адамська 51-59
СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВТІЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС PDF
Олена Галян 59-67
ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МОДУСИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТРІАНГУЛЯЦІЇ В ПЕРСОНОЛОГІЇ PDF
Зіновія Карпенко 7-13
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ КАК УДАРЫ ПО САМОЛЮБИЮ: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ PDF
Леонид Левит 67-77
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА МУЗИЧНО-АКУСТИЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНИЙ РИТМОАНАЛІЗ PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк 43-51
ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРУ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Мирослав Савчин 36-43
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ PDF
Анжеліка Шамне 22-30

Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості

ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ PDF
Наталія Дметерко 144-150
METHODOLOGY AND TECHNOLOGY RESEARCH OF PERSONALITY SELF- DEVELOPMENT RESOURCES PDF (English) PDF
Svitlana Kuzikova 97-103
ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ У ШКОЛІ PDF
Оксана Воронкевич 165-172
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Юлія Вознюк 172-177
ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ PDF
Тамара Яценко, Олена Біла, Любов Галушко, Наталія Івнова, Олександра Педченко, Юлія Сіденко 110-120
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ PDF
Валентина Зарицька 138-144
ВІД ЮНОСТІ ДО МОЛОДОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Олена Злобіна 90-97

Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем

ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ PDF
Ігор Галян 177-183
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ
Олена Горова 222-227
О ДОБРЕ И ЗЛЕ, О ЖИЗНИ И СМЕРТИ: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ С Г. А. БАЛЛОМ PDF
Леонид Левит 190-201
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БІЛАТЕРАЛЬНО-ЕМОТИВНОЇ ДОВІРИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ PDF
Любов Лохвицька 215-222
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ PDF
Валентина Вовк 228-235
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ СНОВИДІНЬ У ПСИХОЛОГІЇ PDF
Ірина Кривенко (Горбаль) 184-190


Creative Commons License
Цей журнал ліцензований Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported .

ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)