Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 7, № 1 (2016) Exposition of mental schemes and copings in the confessional novel by svitlana alexievych «second-hand time» Анотація   PDF (English)   PDF
Zinoviia Karpenko
 
Том 8, № 1 (2017) METHODOLOGY AND TECHNOLOGY RESEARCH OF PERSONALITY SELF- DEVELOPMENT RESOURCES Анотація   PDF (English)   PDF
Svitlana Kuzikova
 
Том 6, № 1 (2015) Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів Анотація   PDF
Марія Августюк
 
Том 8, № 1 (2017) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF
Анжеліка Шамне
 
Том 8, № 1 (2017) ІСТОРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ТА МУЗИЧНО-АКУСТИЧНЕ ДОВКІЛЛЯ: ТРАНСЦИСЦИПЛІНАРНИЙ РИТМОАНАЛІЗ Анотація   PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк
 
Том 7, № 1 (2016) Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості Анотація   PDF
Тетяна Дзюба
 
Том 6, № 1 (2015) Аксіопсихологічні засади розвитку сучасної вищої освіти Анотація   PDF
Галина Радчук
 
Том 7, № 1 (2016) Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми Анотація   PDF (English)   PDF
Інеса Гуляс
 
Том 8, № 1 (2017) ВІД ЮНОСТІ ДО МОЛОДОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АНАЛІЗІ Анотація   PDF
Олена Злобіна
 
Том 8, № 1 (2017) ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ Анотація   PDF
Тамара Яценко, Олена Біла, Любов Галушко, Наталія Івнова, Олександра Педченко, Юлія Сіденко
 
Том 6, № 1 (2015) Вивчення особистісної мотивації в процесі здобуття першої та другої вищої освіти Анотація   PDF
Костянтин Савченко
 
Том 7, № 1 (2016) Впровадження позитивної психотерапії у програму активізації соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом Анотація   PDF
Олександра Ніздрань
 
Том 6, № 1 (2015) Герменевтика личности как метод современной персонологии Анотація   PDF
Елена Старовойтенко
 
Том 8, № 1 (2017) ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ АКСІОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Галина Радчук
 
Том 8, № 1 (2017) ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ У ШКОЛІ Анотація   PDF
Оксана Воронкевич
 
Том 6, № 1 (2015) Деструктивні ознаки професійного самоставлення та їх вплив на професійне здоров’я вчителя Анотація   PDF
Тетяна Дзюба
 
Том 6, № 1 (2015) Досвід у дискусійному полі позиціювання категорії "творчий потенціал" Анотація   PDF
Лариса Міщиха
 
Том 7, № 1 (2016) Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до пріоритетів політичності Анотація   PDF
Василь Шусть
 
Том 6, № 1 (2015) Егалітарна особистість у сучасному соціопросторі Анотація   PDF
Оксана Кікінеджі
 
Том 8, № 1 (2017) ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПОЗИЦІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР Анотація   PDF
Оксана Паркулаб
 
Том 7, № 1 (2016) Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці Анотація   PDF
Наталія Орішко
 
Том 8, № 1 (2017) ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ САМООЦІНКОЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Вероніка Годонюк
 
Том 8, № 1 (2017) ЕПІСТЕМОЛОГІЧНІ МОДУСИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ТРІАНГУЛЯЦІЇ В ПЕРСОНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Зіновія Карпенко
 
Том 7, № 1 (2016) Закономірності перцептивного розвитку у ранньому онтогенезі: на межі нормативів Анотація   PDF
Надія Когутяк
 
Том 8, № 1 (2017) ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ Анотація   PDF
Наталія Дметерко
 
1 - 25 з 83 результатів 1 2 3 4 > >> 


ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)