Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 7, № 1 (2016) Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии Анотація   PDF
Александр Бреусенко-Кузнецов
 
Том 6, № 1 (2015) Позитивна суб’єктно-ціннісна модель педагогічного спілкування у внз як фундаментально-технологічна основа його оптимізації Анотація   PDF
Дар’я Черенщикова
 
Том 6, № 1 (2015) Поняття перфекціонізму: позитивний та негативний аспекти Анотація   PDF
Тетяна Целюк
 
Том 6, № 1 (2015) Постмодерні сентенції постаті кідалт Анотація   PDF
Марина Дворник
 
Том 6, № 1 (2015) Практики особистісного життєтворення: множинність як шанс Анотація   PDF
Тетяна Титаренко
 
Том 6, № 1 (2015) Проблема мотивації у різних теоретико –методологічних підходах до розуміння та пізнання психіки Анотація   PDF
Любов Галушко
 
Том 6, № 1 (2015) Професійна безпека особистості: категоріально-методологічний статус феномену Анотація   PDF
Ольга Лазорко
 
Том 6, № 1 (2015) Професійне становлення молодого психолога: опис консультативного випадку Анотація   PDF
Анна Шийчук
 
Том 7, № 1 (2016) Психологічні аспекти розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі Анотація   PDF
Світлана Яланська
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні особливості переживання смисложиттєвої кризи ранньої юності (результати емпіричного дослідження) Анотація   PDF
Тетяна Сватенкова
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні ракурси обгрунтування та аналізу поняття "релігійна дискурсивна особистість" Анотація   PDF
Наталія Савелюк
 
Том 7, № 1 (2016) Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі Анотація   PDF
Світлана Собкова
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічні чинники професіоналізації майбутнього педагога Анотація   PDF
Марія Заміщак
 
Том 6, № 1 (2015) Психологічна детермінація домінуючого інстинкту у конструктивній самореалізації жінок Анотація   PDF
Ольга Віговська
 
Том 6, № 1 (2015) Психолого-педагогічні особливості професійного навчання соціальних працівників Анотація   PDF
Марина Лапіна
 
Том 7, № 1 (2016) Психотехніка оптимізації процесу прийняття рішень у ситуації стресу Анотація   PDF
Олексій Поліщук
 
Том 7, № 1 (2016) Рівні психічного розвитку особистості Анотація   PDF
Анжела Пасніченко
 
Том 7, № 1 (2016) Роль міфу в процесі самопроектування особистості Анотація   PDF
Світлана Гуцол
 
Том 6, № 1 (2015) Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості Анотація   PDF
Інна Стрілецька
 
Том 6, № 1 (2015) Соціально-психологічна ритміка ритуальної поведінки в контексті історичних трансформацій релігійності Анотація   PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк
 
Том 6, № 1 (2015) Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальної психології Анотація   PDF
Віталій Татенко
 
Том 7, № 1 (2016) Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників Анотація   PDF
Людмила Прокопів
 
Том 6, № 1 (2015) Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку ідентичності дитини в системі сімейних взаємин Анотація   PDF
Тетяна Яблонська
 
Том 6, № 1 (2015) Теоретико-методологічна ресурсність духовної парадигми психології в дослідженні особистості Анотація   PDF
Мирослав Савчин
 
Том 7, № 1 (2016) Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем Анотація   PDF
Георгій Балл
 
26 - 50 з 51 результатів << < 1 2 3 > >> 


ISSN 2309-785X (Print) e-ISSN 2413-7863 (Online)