Збірник наукових праць: психологія

"Збірник наукових праць: психологія" - науковий журнал, заснований та видається у ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ. Наукове видання присвячене висвітленню актуальних питань соціальної психології, соціальної роботи, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім'ї, психології професійної діяльності, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, психологічної безпеки, військової психології,  етнопсихології, гендерній проблематиці, методології досліджень у психології.

УВАГА! До 2016 року видання відоме під назвою "Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія". 2016 року змінено назву видання на "Збірник наукових праць: психологія". Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ 22142-12042 ПР від 23.03.2016р.

ISSN 2520-6710 (друковане видання)

ISSN 2522-9109 (електронна версія)ISSN: 2522-9109