Редакція

Голова редакційної колегії

Лариса Заграй, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"ISSN: 2522-9109