Редакційна політика

Галузь та проблематика

Проблематика збірника наукових праць  присвячена висвітленню актуальних питань соціальної психології, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім'ї, психологічній безпеці, військової психології, психології професійної діяльності, етнопсихології, клінічної психології, гендерній проблематиці у психології, методологічних проблем у психології.

 

Політика розділів

Педагогічна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Соціальна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія безпеки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія сім'ї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Психологія професійної діяльності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методологія досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Педагогічна та вікова психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Клінічна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Кожна подана до збірника стаття проходить анонімне рецензування. Крім того, автори без наукового ступеня подають статті    із завіреною позитивною рецензією фахівця з науковим ступенем та витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку.

 

 

 

Періодичність публікації

Періодичність видання - можливо 2 рази в рік (весна/осінь).

На даній веб-сторінці журналу публікуються статті, рецензавні, вичитані літературними редакторами  і підписані до друку редколегією. Статті поміщаються на сайті, коли Збірник наукових праць змакетований у електронному варіанті та уже є друкована версія (або готовий до друку).

 


ISSN: 2522-9109