Політичні установки як чинник політичної активності студентської молоді

Надія Вітюк, Святослав Вітюк

Анотація


У статті репрезентовано результати проведеного авторами теоретичного таемпіричного дослідження проблеми політичної активності сучасної молоді. Проаналізованозміст понять «політична активність», «політична пасивність», «політична установка»,розглянуто рівні й форми вияву політичної активності індивіда та групи, структуру політичної установки. Визначено вплив на політичну активність студентів їхніх установокщодо політики, політичної діяльності і політичних лідерів.

Ключові слова: політика, політична активність, політична пасивність, політичнийінтерес, політична установка, студентська молодь.

In this article the authors represented the results of theoretical and empirical investigation onthe political activity of modern youth. The meaning of «political activity», «political passivity»,"political attitudes" were analyzed, levels and forms of expression of the political activity ofindividuals and groups, the structure of political attitudes were examined. Determine the impact onthe student’s political activity, their installing according to the politics, political activity and politicalleaders.

Keywords: politics, political activity, political passivity, political interest, political attitudes,student youth.


Повний текст: PDF
10 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.