Гендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної молоді

Іванна Дзьон

Анотація


У статті розглядається гендерна специфіка формування мотивації досягнення успіхув сучасної молоді. Висвітлено основні теорії мотивації досягнення успіху. Описано основнікатегорії та компоненти цього феномену. Визначено відмінності у формуванні мотиваціїдосягнення успіху чоловіків і жінок, а також чинники, що впливають на її формування.Подано результати психодіагностичного дослідження гендерних особливостеймотивації успіху старшокласників і студентів ВНЗ.

Ключові слова: мотивація, мотивація досягнення успіху, мотивація уникненняневдачі, мотив уникнення успіху, гендер.

In the article gender specific of developing motivation to succeed in modern young people isconsidered. The main theories of motivation to succeed are covered. The article describes the basiccategories and components of this phenomenon . The differences in developing motivation tosucceed in males and females and also factors that influence its formation are identified. The results of a psychodiagnostic research on gender features of success motivation ofseniors and university students are provided.

Keywords: Motivation, success motivation, motivation to avoid failure, motive to avoidsuccess, gender.


Повний текст: PDF
10 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.