Переживання часу як чинник формування життєвих перспектив студентів в умовах суспільної нестабільності

Оксана Чуйко

Анотація


У статті розглянуто особливості переживання часу студентською молоддю.Досліджено рівні сформованості життєвих перспектив студентів-випускників.Проаналізовано співвідношення типів переживання часу та рівнів сформованостіжиттєвих перспектив, а також ставлення опитуваних до ситуації суспільноїнестабільності. Встановлено, що високий рівень сформованості життєвих перспективхарактерний опитуваним з домінуючою часовою перспективою майбутнього, середнійрівень -- опитуваним з домінуючою часовою перспективою позитивного минулого тадомінуючою часовою перспективою гедоністичного теперішнього, а низький - із часовоюперспективою негативного минулого.

Ключові слова: переживання часу, життєві перспективи, життєві цілі, суспільнанестабільність.

In the article the features of students’ experiencing of time are considered. The levels of life perspectives of graduate students are investigated. It is analyzed the correlation of time experience types and levels of life perspectives and the attitude of respondents to the situation of social instability.

It was found out that the high level of life perspective formation relates to the interviewees with dominant future time perspective. In this group it is observed the presence of negative emotions on the present social instability, but the positive attitudes towards the future, a clear plan are dominated. The average level of life perspectives formation is correlated with dominant time perspective of positive past, with the dominant time perspective of hedonistic present. This group is characterized by sadness, anxiety in relation to the situation of instability in the society, but it is dominated the optimistic attitude towards the future. The low level of life perspectives formation is inherent to the interviewees with time perspective of negative past. In this group it is dominated negative or indifferent attitude to the instability of society, uncertainty about the future.

Consequently, it was found that the high level of life perspective formation is related to the interviewees with dominant future time perspective, the average level – to the interviewees with dominant time perspective of positive past and dominant time perspective of hedonistic present and the low level – with time perspective of negative past.

 

Keywords: time experience, life perspectives, life goals, social instability.


Повний текст: PDF
10 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.