Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки (Neglect of Children`s Needs as a Species Violence and its Consequences)

Галина Федоришин (Fedoryshyn)

Анотація


Нині в українському суспільстві гостро постає проблема безпеки, як фізичної, так і пси­хологічної, актуалізуються одвічні цінності любові, поваги, толерантності та свободи. У цьому зв’язку авторка статті розкрила сутність явища економічне насильство над ди­ти­ною або нехтування потребами дитини та його зв’язок з емоційним (психологічним) насиль­ством. Здійснено аналіз причин, форм, індикаторів і наслідків економічного насильства над ди­тиною в сім’ї.

Ключові слова: насильство, економічне насильство, нехтування потребами, знева­жан­ня, сім’я, шкільне середовище, батьки, особистість, цінності.

The problems of physical and psychological safety have become very urgent in the Ukrainian societynowadays. The everlasting values of love, respect, tolerance and freedom are actual again. In view of this the author of the article exposes the essence ofsuch phenomena as economic violence upon a child or ignoring his necessitiesand also the psychological violence upon a child. The author analyses thereasons, forms, indicators and consequences of the economic violence upon achild in the family.

Keywords: violence, economic violence, neglect, family, school environment, parents, ignoring necessities, personality.


Повний текст: PDF
10 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.