Випуск 23

Зміст

Соціальна психологія

Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк 7-18
Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк 18-26
Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді. PDF
Олександра Гринчук, Надія Назарійчук 26-35
Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен PDF
Ольга Демчина 35-41
Основні напрями роботи психолога з гендерними проблемами в організації PDF
Надія Куравська 41-49
Possible Ways To Manage Personal Gender-Role Conflicts In Career Development PDF
Oksana Chuyko 50-58
Метод обґрунтованої теорії у дослідженні практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства PDF
Олена Яцина 58-66

Педагогічна та вікова психологія

Психоліггвістичні основи навчання нерідної мови у технічному вузі (рос. мовою) PDF
Зоя Гирич 67-77
Особливості проявів стресових станів сучасних студентів закладів вищої та професійної освіти PDF
Галина Дубчак 78-85
Problems and Ways of Self-Realization of Personality During the Periodof Average Adult Age in Modern Ukrainian Society PDF
Olesіa Koropetska 86-93

Психологія професійної діяльності

Застосування теорії поколінь у консультуванні персоналу організації PDF
Оксана Лютак 94-101
Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери PDF
Галина Федоришин, Юлія Боярчук 101-110

Клінічна психологія

The Psychological Treatment Features of the Internal Picture of Health in Adolescents With the Acquired Defects of the Musculoskeletal System PDF
Mуroslava Hasіuk, Irуna Schuryk 111-117
Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку «теорії розуму» PDF
Надія Когутяк 117-127

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Мудрість як форма інтелектуальної зрілості PDF
Лариса Міщиха 128-134
Відчуття Dasein як універсальний екзистенційний чинник розуміння процесу людського життя PDF
Оксана Паркулаб 135-142


ISSN: 2522-9109