ВИПУСК 20, Частина 1

Зміст

Структура журналу

Титул Випуск 20 Частина 1 PDF
 

Соціальна психологія

Психологічні чинники сепаратизму в Україні PDF
Ігор Білоконь 9-15
Психологічне тяжіння до бідності та самоефективність у контексті ціннісного самовизначення особи PDF
Вадим Васютинський 16-22
Дослідження особливостей виправданої міжособистісної довіри в студентів юнацького віку PDF
Наталія Єрмаковва 23-29
Інформаційна складова сучасного медіапростору PDF
Олег Запухляк 30-37
Омана як міждисциплінарна категорія PDF
Вікторія Казібекова 38-44

Педагогічна та вікова психологія

Proper Organization of Leisure Time Student – a Manifestation of Concern for the Proper Development of Personality and Success in School PDF
Beata Zięba, Adelina Zięba 45-49
Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі PDF
Ольга Белей 49-55
Психологічні особливості дослідження творчої активності людей похилого віку PDF
Лариса Гончарова 55-61
Аналіз виборів пріоритетів минулого, теперішнього й майбутнього чоловіків і жінок у ранній дорослості PDF
Оксана Гринів 62-68
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді PDF
Галина Груць 68-74
Становлення основ економічної культури школяра в просторі шкільної освіти PDF
Наталія Дембицька 74-82
Гнучкість мовлення як показник поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями PDF
Максим Володченко, Тетяна Дуткевич 82-88
Розвиток ціннісної сфери у студентів-педагогів
Світлана Заболоцька 88-94
Оцінні дії у структурі моральної самооцінки молодших школярів
Марія Заміщак 95-100
Оцінка ефективності результатів формувального експерименту дослідження моральної самосвідомості в підлітковому віці PDF
Андрій Зимянський 100-107
Сучасні тенденції, проблеми й суперечності розвитку особистості в системі вищої освіти PDF
Юлія Карпюк 107-114
Дослідження індивідуальної своєрідності організації особистісного саморозвитку юнацтва PDF
Світлана Кузікова 114-121
Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності PDF
Ольга Кукло 122-128
Теоретичні засади вдосконалення духовної сфери особистості cтудента в умовах вищої школи PDF
Віолетта Лаппо 128-134

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Вибір як основа людської моральності PDF
Світлана Білозерська 135-141
Духовний аспект творчості PDF
Ярослава Василькевич 141-147
Роль світоглядних орієнтацій особистості у формуванні картини світу й образу «Я» PDF
Наталія Володарська 148-154
Психологічний аналіз сутності саморегуляції як особистісної здатності PDF
Ігор Галян 154-161
Духовність як предмет аксіопсихологічних студій
Зіновія Карпенко 161-168
Проблема формування духовності зростаючої особистості: гендерний аспект PDF
Оксана Кікінежді 168-175
Духовність як продукт і результат релігійної творчості особистості PDF
Елеонора Кіричевська 175-181
Проблема визначення та розуміння поняття «духовність» у сучасній психології PDF
Віктор Куліш 181-188
Роль духовності в суб’єктивному благополуччі людей похилого віку PDF
Оксана Люсова 188-193
Екологічна культура як прояв духовності особистості PDF
Антоніна Льовочкіна 194-200

Психологія професійної діяльності

Стереотипізація моделі професійної поведінки як механізм формування іміджу PDF
Олена Блінова 201-206
Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості PDF
Інна Булига 207-212
Співвідношення особистісних особливостей та мотивації професійного вибору майбутніх психологів PDF
Олена Галян 212-219
Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей PDF
Лариса Добровольська 220-227
Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи PDF
Ольга Корніяка 227-235

Клінічна психологія

Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників з обмеженими можливостями PDF
Ольга Дуднік 236-241
Особливості образу Я в жінок із надмірною вагою та ожирінням PDF
Оксана Марциняк-Дорош 241-247


ISSN: 2522-9109