Випуск 20, Частина 2

Зміст

Структура журналу

Титул Вип 20 Ч 2 PDF
  1-2

Соціальна психологія

Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров’я сучасної молоді PDF
Кахно Ірина 9-15
Усвідомленість життєвих ролей у контексті духовного розвитку особистості PDF
Анастасія Одінцова 15-21
Формування й транформація ціннісних орієнтацій молоді в сучасному суспільстві PDF
Іоасаф ( Владислав) Архімадрид(Перетятько) 21-28
СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ВЛАСНОСТІ PDF
Олена Сухаревська 28-34
Духовність у контексті віртуальної реальності PDF
Тетяна Щербак 34-40

Психологія професійної діяльності

Професійна маргінальність Як утрата професійної ідентичності PDF
Людмила Курганська 199-206
Формування професійно-педагогічної ідентичності майбутніх педагогів PDF
Галина Лялюк 207-213
Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості PDF
Ігор Попович 213-220
Професійне самовдосконалення майбутнього педагога PDF
Ірина Третякова 220-226

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Наукові підходи щодо феномену духовності особистості PDF
Світлана Дорофей 130-136
Інтерсуб’єктне дослідження психології духовних і функціональних почуттів PDF
Геннадій Дьяконов 136-142
Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості PDF
Наталія Орішко 142-149
Психологічні аспекти процесу самовдосконалення особистості в контексті ціннісного підходу PDF
Олена Пенькова 149-156
Особистісний досвід як основа розвитку духовності PDF
Олена Савченко 156-163
Автетика духовної сфери особистості PDF
Мирослав Савчин 163-170
Людина як психологічна сутність PDF
Йосип Цимбрикевич 170-178
Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи PDF
Ірина Щербакова 178-184
Психологічна сутність самовдосконалення особистості PDF
Тетяна Яблонська 184-192
Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності PDF
Ірина Яворська-Вєтрова 192-198

Педагогічна та вікова психологія

Психологічна структура комунікативної компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту PDF
Олена Лахтадар 41-47
Духовний розвиток студентів-психологів PDF
Ірина Литвиненко 47-54
Психолого-педагогічні рекомендації з упередження ігрозалежності PDF
Тетяна Мотрук 54-60
Духовний розвиток особистості майбутнього педагога PDF
Олександр Нікітін 60-66
Гендерна специфіка розвитку емоційного інтелекту в старшокласників PDF
Ірина Опанасюк 66-73
Особливості схильності до порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки серед майбутніх психологів та юристів PDF
Наталія Пасічник 74-80
Гуманізація міжособистісних взаємин учнів Як умова розвитку їхньої духовності PDF
Любов Пилипенко 80-87
Передумови професійного становлення студентів-психологів у вимірі духовності PDF
Ольга Савицька 87-93
Мотивація учіння особистості як детермінований Та самодетермінований феномен PDF
Людмила Середюк 93-102
Психологічні передумови розвитку моральної свідомості в молодшому шкільному віці PDF
Ольга Столяренко 102-108
Психологічні особливості саморегуляції поведінки в старшому дошкільному віці PDF
Дмитро Усик 108-114
Аксіологічні аспекти саморозвитку та самореалізації в юнацькому віці PDF
Олена Шевченко 115-122
Психологічний аспект підвищення культури мовлення школярів PDF
Лілія Широкорадюк 122-129

Клінічна психологія

Sexual culture of youth as a psychological problem PDF
Oksana Fedyk 227-232
Шляхи оптимізації я-концепції підлітків із вадами опорно-рухового апарату засобами тілесно-орієнтованої терапії PDF
Ірина Щурик 232-237

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ

Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія: версія Х’ю Гаша (історико-філософський аналіз) PDF
Ігор Гоян 238-244


ISSN: 2522-9109