Інформація про автора

Опанасюк (Opanasyuk), Ірина, Україна

  • Випуск 19, частина 1 - ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
    СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕМОЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ», «ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА» У СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ (Value concepts of emotional focus, emotional stability, emotional culture in the structure of emotional intelligence)
    Анотація  PDF
  • Випуск 19, частина 2 - Педагогічна та вікова психологія
    Взаємозв’язок емоційного інтелекту та пізнавальних процесів у старшому шкільному віці (The Mutual Relationship of Emotional Intelligence and Cognitive Proces¬ses in the High School Age)
    Анотація  PDF


ISSN: 2522-9109