Інформація про автора

Сохан (Sokhan), Ірина, Україна

  • Випуск 19, частина 2 - Психологія сім'ї
    Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді (Alternative Forms of Marriage and Family Relations: Attitudes of Modern Student)
    Анотація  PDF


ISSN: 2522-9109