Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 1 ВІКОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ЮНАКІВ (Age and psychological characteristics of interpersonal communication adolescence) Анотація   PDF
Юлія Бохонкова (Bohonkova )
 
Випуск 19, частина 2 Взаємозв’язок емоційного інтелекту та пізнавальних процесів у старшому шкільному віці (The Mutual Relationship of Emotional Intelligence and Cognitive Proces¬ses in the High School Age) Анотація   PDF
Ірина Опанасюк (Opanasyuk)
 
Випуск 19, частина 1 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ, ІНТЕЛЕКТУ ТА КРЕАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ (The interrelation of cognitive styles, intelligence and creativity in the formation of individuality in ontogenesis) Анотація   PDF
Анатолій Палій (Paliy)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Вибір як основа людської моральності Анотація   PDF
Світлана Білозерська
 
Випуск 21 Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців Анотація   PDF
Вікторія Скиданович
 
Випуск 19, частина 1 ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ Анотація   PDF
Надія Куравська (Kuravska)
 
Випуск 22 Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму Анотація   PDF
Надія Куравська
 
Випуск 22 Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства (англ. мовою) Анотація   PDF
Галина Федоришин
 
Випуск 22 Гендерна ідентичність жінки в Україні як результат інтерпретації культурних текстів (англ. мовою) Анотація   PDF
Лариса Заграй
 
Випуск 20, Частина 2 Гендерна специфіка розвитку емоційного інтелекту в старшокласників Анотація   PDF
Ірина Опанасюк
 
Випуск 21 Гендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної молоді Анотація   PDF
Іванна Дзьон
 
Випуск 23 Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен Анотація   PDF
Ольга Демчина
 
Випуск 19, частина 1 ГЕНДЕРНИЙ ДИСПЛЕЙ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ – ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ (Gender display in social and psychological reality of pre-schoolers’ of a boarding school) Анотація   PDF
Лілія Дубецька (Dubetska)
 
Випуск 19, частина 2 Гендерний досвід особистості: методологія дослідження (Gender Individual Experience: Research Methodology) Анотація   PDF
Лариса Заграй (Zahray)
 
Випуск 21 Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців Анотація   PDF
Світлана Боцвінок
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Гнучкість мовлення як показник поведінкового компонента усвідомлення міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями Анотація   PDF
Максим Володченко, Тетяна Дуткевич
 
Випуск 20, Частина 2 Гуманізація міжособистісних взаємин учнів Як умова розвитку їхньої духовності Анотація   PDF
Любов Пилипенко
 
Випуск 20, Частина 2 Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров’я сучасної молоді Анотація   PDF
Кахно Ірина
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Дослідження індивідуальної своєрідності організації особистісного саморозвитку юнацтва Анотація   PDF
Світлана Кузікова
 
Випуск 19, частина 2 Дослідження образної пам’яті та креативності дітей молодшого шкільного віку: особливості та взаємозв’язок (The Research of Imaginative Memory and Creativity of Primary School Children: Their Features and Relation) Анотація   PDF
Вікторія Найчук (Naichuk)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Дослідження особливостей виправданої міжособистісної довіри в студентів юнацького віку Анотація   PDF
Наталія Єрмаковва
 
Випуск 20, Частина 2 Духовність у контексті віртуальної реальності Анотація   PDF
Тетяна Щербак
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовність як предмет аксіопсихологічних студій Анотація
Зіновія Карпенко
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовність як продукт і результат релігійної творчості особистості Анотація   PDF
Елеонора Кіричевська
 
Випуск 21 Духовна криза як чинник авітальної активності особистості Анотація   PDF
Вероніка Шкраб'юк
 
26 - 50 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109