Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 20, Частина 2 Духовність у контексті віртуальної реальності Анотація   PDF
Тетяна Щербак
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовність як предмет аксіопсихологічних студій Анотація
Зіновія Карпенко
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовність як продукт і результат релігійної творчості особистості Анотація   PDF
Елеонора Кіричевська
 
Випуск 21 Духовна криза як чинник авітальної активності особистості Анотація   PDF
Вероніка Шкраб'юк
 
Випуск 19, частина 1 ДУХОВНА ТЕРАПІЯ В АРСЕНАЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ АДИКТИВНИХ ОСІБ Анотація   PDF
Ольга Климишин
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовний аспект творчості Анотація   PDF
Ярослава Василькевич
 
Випуск 20, Частина 2 Духовний розвиток особистості майбутнього педагога Анотація   PDF
Олександр Нікітін
 
Випуск 20, Частина 2 Духовний розвиток студентів-психологів Анотація   PDF
Ірина Литвиненко
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Екологічна культура як прояв духовності особистості Анотація   PDF
Антоніна Льовочкіна
 
Випуск 21 Етнічна толерантність – ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді Анотація   PDF
Олександра Гринчук
 
Випуск 19, частина 1 ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПОТЕНЦІАЛ МЕДІАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ (Vitality of individual: capacity of mediation process) Анотація   PDF
Інна Белінська (Belinska)
 
Випуск 22 Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів Анотація   PDF
Михайло Белей
 
Випуск 19, частина 1 ЗАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ (Problem as a means of deepening the professional training of future teachers) Анотація   PDF
Оксана Федик (Fedyk)
 
Випуск 19, частина 2 Зміст укр мова Анотація   PDF
Зміст укр мова Випуск 19 частина 2
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Зміст укр мова Анотація   PDF
В 20 Ч 1 Зміст
 
Випуск 21 Зміст укр мова Анотація   PDF
укр мова Зміст
 
Випуск 19, частина 2 Змістові характеристики професійної мобільності особистості (The Characteristics of Individual Occupational Mobility) Анотація   PDF
Любомира Пілецька (Piletska)
 
Випуск 19, частина 1 ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬОВОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ БАТЬКІВ (The characteristic of role ambiguity parents) Анотація   PDF
Ігор Гоян (Goian), Мирослава Малкович (Malkovich)
 
Випуск 19, частина 1 КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У КОНСТРУЮВАННІ ДЕФІНІЦІЇ "ДОВІРА": ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Анотація
Вікторія Кравченко
 
Випуск 22 Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства Анотація   PDF
Вікторія Шевченко, Оксана Байєр
 
Випуск 19, частина 1 КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ (Coping strategies a person's behavior in stressful situations) Анотація   PDF
Віктор Пілецький (Piletsky)
 
Випуск 19, частина 1 КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ (The culture of professional speech in professional training of future doctor) Анотація   PDF
Ірина Кахно (Kahno)
 
Випуск 20, Частина 2 Людина як психологічна сутність Анотація   PDF
Йосип Цимбрикевич
 
Випуск 19, частина 1 МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ (Metaphorization as а psychological basis of literary creative self-actualization) Анотація   PDF
Зоя Юрченко (Iurchenko)
 
Випуск 21 Механізми духовного розвитку як засоби формування продуктивності діяльності психолога Анотація   PDF
Олена Семак
 
51 - 75 з 191 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109