Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 1 ДУХОВНА ТЕРАПІЯ В АРСЕНАЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ АДИКТИВНИХ ОСІБ Анотація   PDF
Ольга Климишин
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Духовний аспект творчості Анотація   PDF
Ярослава Василькевич
 
Випуск 20, Частина 2 Духовний розвиток особистості майбутнього педагога Анотація   PDF
Олександр Нікітін
 
Випуск 20, Частина 2 Духовний розвиток студентів-психологів Анотація   PDF
Ірина Литвиненко
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Екологічна культура як прояв духовності особистості Анотація   PDF
Антоніна Льовочкіна
 
Випуск 21 Етнічна толерантність – ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді Анотація   PDF
Олександра Гринчук
 
Випуск 19, частина 1 ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПОТЕНЦІАЛ МЕДІАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ (Vitality of individual: capacity of mediation process) Анотація   PDF
Інна Белінська (Belinska)
 
Випуск 22 Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів Анотація   PDF
Михайло Белей
 
Випуск 19, частина 1 ЗАДАЧА ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ (Problem as a means of deepening the professional training of future teachers) Анотація   PDF
Оксана Федик (Fedyk)
 
Випуск 23 Застосування теорії поколінь у консультуванні персоналу організації Анотація   PDF
Оксана Лютак
 
Випуск 19, частина 2 Змістові характеристики професійної мобільності особистості (The Characteristics of Individual Occupational Mobility) Анотація   PDF
Любомира Пілецька (Piletska)
 
Випуск 19, частина 1 ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛЬОВОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ БАТЬКІВ (The characteristic of role ambiguity parents) Анотація   PDF
Ігор Гоян (Goian), Мирослава Малкович (Malkovich)
 
Випуск 19, частина 1 КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ У КОНСТРУЮВАННІ ДЕФІНІЦІЇ "ДОВІРА": ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС Анотація
Вікторія Кравченко
 
Випуск 22 Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства Анотація   PDF
Вікторія Шевченко, Оксана Байєр
 
Випуск 19, частина 1 КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ (Coping strategies a person's behavior in stressful situations) Анотація   PDF
Віктор Пілецький (Piletsky)
 
Випуск 19, частина 1 КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ (The culture of professional speech in professional training of future doctor) Анотація   PDF
Ірина Кахно (Kahno)
 
Випуск 20, Частина 2 Людина як психологічна сутність Анотація   PDF
Йосип Цимбрикевич
 
Випуск 19, частина 1 МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНЯ (Metaphorization as а psychological basis of literary creative self-actualization) Анотація   PDF
Зоя Юрченко (Iurchenko)
 
Випуск 23 Метод обґрунтованої теорії у дослідженні практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства Анотація   PDF
Олена Яцина
 
Випуск 21 Механізми духовного розвитку як засоби формування продуктивності діяльності психолога Анотація   PDF
Олена Семак
 
Випуск 19, частина 1 МОДЕЛЬ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ У СІМ'Ї (A model of primary prevention of violence attitude to children in the family) Анотація   PDF
Галина Федоришин (Fedoryshyn)
 
Випуск 20, Частина 2 Мотивація учіння особистості як детермінований Та самодетермінований феномен Анотація   PDF
Людмила Середюк
 
Випуск 23 Мудрість як форма інтелектуальної зрілості Анотація   PDF
Лариса Міщиха
 
Випуск 19, частина 1 НАСИЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН (Violence as socio-psychological phenomenon) Анотація   PDF
Оксана Лютак (Lyutak)
 
Випуск 20, Частина 2 Наукові підходи щодо феномену духовності особистості Анотація   PDF
Світлана Дорофей
 
51 - 75 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109