Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 2 Нехтування потребами дитини як вид насильства та його наслідки (Neglect of Children`s Needs as a Species Violence and its Consequences) Анотація   PDF
Галина Федоришин (Fedoryshyn)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Омана як міждисциплінарна категорія Анотація   PDF
Вікторія Казібекова
 
Випуск 19, частина 1 ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ (The ontological dimension of the world of the individual) Анотація   PDF (English)   PDF
Лариса Міщиха (Mishchykha)
 
Випуск 23 Основні напрями роботи психолога з гендерними проблемами в організації Анотація   PDF
Надія Куравська
 
Випуск 20, Частина 2 Особистісний досвід як основа розвитку духовності Анотація   PDF
Олена Савченко
 
Випуск 19, частина 1 ОСОБИСТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ (Personality and unemployment: a psychological analysis) Анотація   PDF
Ірина Давиденко (Davydenko)
 
Випуск 21 Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця Анотація   PDF
Мирослава Кулеша-Любінець
 
Випуск 23 Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери Анотація   PDF
Галина Федоришин, Юлія Боярчук
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Особливості образу Я в жінок із надмірною вагою та ожирінням Анотація   PDF
Оксана Марциняк-Дорош
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі Анотація   PDF
Ольга Белей
 
Випуск 23 Особливості проявів стресових станів сучасних студентів закладів вищої та професійної освіти Анотація   PDF
Галина Дубчак
 
Випуск 19, частина 1 ОСОБЛИВОСТІ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ПІДЛІТКА В СЕРЕДОВИЩІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ: ПРИЧИНИ КІБЕРБУЛІНГУ Анотація   PDF
Надія Когутяк (Kogutiak)
 
Випуск 22 Особливості ставлення студентської молоді до тютюнопаління Анотація   PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк
 
Випуск 20, Частина 2 Особливості схильності до порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки серед майбутніх психологів та юристів Анотація   PDF
Наталія Пасічник
 
Випуск 19, частина 2 Особливості формування життєвих цінностей та пошуку сенсу життя в юнацькому віці (Features of the Formation of Values and the Search for Meaning in Life at a Young Generation Age) Анотація   PDF
Інокентій Корнієнко (Korniyenko), Марина Васильчук (Vasilchuk)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Оцінка ефективності результатів формувального експерименту дослідження моральної самосвідомості в підлітковому віці Анотація   PDF
Андрій Зимянський
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Оцінні дії у структурі моральної самооцінки молодших школярів Анотація
Марія Заміщак
 
Випуск 19, частина 2 Педагогічна взаємодія як чинник психологічної безпеки освітнього середовища (Pedagogical Interaction as a Factor of Psychological Safety of Educational Environment) Анотація   PDF
Надія Вітюк (Vityuk)
 
Випуск 20, Частина 2 Передумови професійного становлення студентів-психологів у вимірі духовності Анотація   PDF
Ольга Савицька
 
Випуск 21 Переживання часу як чинник формування життєвих перспектив студентів в умовах суспільної нестабільності Анотація   PDF
Оксана Чуйко
 
Випуск 21 Першопричини адиктивної поведінки особистості з позицій духовної психотерапії Анотація   PDF
Наталія Матейко
 
Випуск 21 Політичні установки як чинник політичної активності студентської молоді Анотація   PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк
 
Випуск 22 ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА У ВИМІРАХ ІСТОРІОРИЗАЦІЇ Анотація   PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк
 
Випуск 19, частина 2 Принципи конструювання програми корекції неконструктивних стратегій копінг-поведінки учнівської молоді (Construction Principles of Unconstructive Coping Behavior Training for the Youth) Анотація
Інокентій Корнієнко (Korniyenko)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Проблема визначення та розуміння поняття «духовність» у сучасній психології Анотація   PDF
Віктор Куліш
 
76 - 100 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109