Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Випуск 19, частина 2 Проблема довіри: соціологічний аспект (Problem of Trust: Sociological Aspect) Анотація   PDF
Вікторія Кравченко (Kravchenko)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Проблема формування духовності зростаючої особистості: гендерний аспект Анотація   PDF
Оксана Кікінежді
 
Випуск 19, частина 2 Проблеми гідності людини у християнській апологетиці (The Problem of Human Dignity in Christian Apologetics) Анотація   PDF
Максим Дойчик (Doichyk)
 
Випуск 22 Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму Анотація   PDF
Надія Когутяк
 
Випуск 23 Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється Анотація   PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк
 
Випуск 20, Частина 2 Професійна маргінальність Як утрата професійної ідентичності Анотація   PDF
Людмила Курганська
 
Випуск 19, частина 2 Професійна рефлексія викладача вищого медичного закладу як необхідна умова педагогічної діяльності (Professional Reflection of Teacher of Higher Medical Institution as a Necessary Condition for Pedagogical Activity) Анотація   PDF
Світлана Романишин (Romanishin)
 
Випуск 20, Частина 2 Професійне самовдосконалення майбутнього педагога Анотація   PDF
Ірина Третякова
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Професійно важливі якості студентів-словесників україномовного напряму як основа формування фахових цінностей Анотація   PDF
Лариса Добровольська
 
Випуск 19, частина 1 ПРОЯВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УЯВЛЕННЯХ МОЛОДІ ПРО СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ПРАБАТЬКІВ (Manifestation of gender stereotypes on the social roles of the progenitors in the views of young people) Анотація   PDF
Ольга Літвінова (Litvinova)
 
Випуск 21 Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ Анотація   PDF
Надія Куравська
 
Випуск 23 Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді Анотація   PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк
 
Випуск 23 Психоліггвістичні основи навчання нерідної мови у технічному вузі (рос. мовою) Анотація   PDF
Зоя Гирич
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників з обмеженими можливостями Анотація   PDF
Ольга Дуднік
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічні аспекти процесу самовдосконалення особистості в контексті ціннісного підходу Анотація   PDF
Олена Пенькова
 
Випуск 19, частина 2 Психологічні аспекти релігійної протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (Psychological Aspects of Religious Counter Suicidal Tendencies Among Student Youth) Анотація   PDF
Алла Олійник (Oliynik)
 
Випуск 19, частина 1 ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (Psychological criteria for professional mobile identity) Анотація   PDF
Любомира Пілецька (Piletska)
 
Випуск 19, частина 2 Психологічні особливості використання інтерактивних методів навчан¬ня під час професійної підготовки майбутніх педагогів (Psychological Characteristics of use Interactive Teaching Methods During a Professional Preparation of Future Teachers) Анотація   PDF
Оксана Федик (Fedyk)
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічні особливості дослідження творчої активності людей похилого віку Анотація   PDF
Лариса Гончарова
 
ВИПУСК 20, Частина 1 Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи Анотація   PDF
Ольга Корніяка
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічні особливості саморегуляції поведінки в старшому дошкільному віці Анотація   PDF
Дмитро Усик
 
Випуск 19, частина 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ Анотація   PDF
Любомира Пілецька
 
Випуск 19, частина 1 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА (Psychological peculiarities of forming professional identity of psychology students) Анотація   PDF
Оксана Чуйко (Chuyko), Христина Червак (Chervak)
 
Випуск 19, частина 2 Психологічні особливості Я-образу студентської молоді з особливими потребами (Psychological Characteristics of Young Students’ Self-Image with Special Needs) Анотація   PDF
Мирослава Кулеша-Любінець (Kulesha-Lyubinetz )
 
Випуск 20, Частина 2 Психологічні передумови розвитку моральної свідомості в молодшому шкільному віці Анотація   PDF
Ольга Столяренко
 
101 - 125 з 190 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2522-9109